NČA vyhlásila výběrové grantové řízení pro rok 2008

Zdroj
Nadace české architektury
Vložil
Tisková zpráva
05.12.2007 16:50

Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace si klade za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu.

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2008 v oblasti architektury se zaměřením na:
Kategorie A výstavní činnost
Kategorie B publikační a přednášková činnost.
Rozdělena bude částka 1 mil. Kč.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
- občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
- veřejnoprávní instituce
- příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
- fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
- právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat :
- vyplněný formulář
- popis projektu
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
- jedno stručné odborné doporučení
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
- kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů

3. Vyplněný formulář (ke stažení na www.nca.info), popis a rozpočet projektu zašlete do 7.1.2008 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemné žádosti je nutné doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel. 224 932 929 do 15.1.2008, kontaktní osoba: Ing. Marie Krátká.

4. Výběrové řízení bude vyhodnoceno koncem ledna roku 2008, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2008 dle termínu realizace.


Nadace české architektury
korespondenční adresa: Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel.: 2 2493 2929,
kont.osoba: ing. Marie Krátká, e-mail: nca@nca.info, http://www.nca.info
0 komentářů
přidat komentář