Národní památkový ústav vypíše zakázku na novou evidenci památek

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
28.05.2014 22:35
Praha

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) v červnu vypíše zakázku na vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR. ČTK to zjistila z věstníku veřejných zakázek. Projekt nazvaný Památkový katalog by měl přijít na deset milionů korun bez DPH a měly by ho financovat evropské fondy, řekla ČTK mluvčí NPÚ Jana Tichá.
    V ČR je přes 40.000 nemovitých památek a jejich seznam je veřejně dostupný. Aktuální počet movitých památek není přesný, evidenčně se počet blíží 100.000 s tím, že každý mobiliární nebo historický knihovní fond je evidován pod jedním rejstříkovým číslem, obsahuje však obvykle k tisícům položek, uvádí web NPÚ. Kvůli ochraně movitých památek před odcizením a ochraně vlastnictví není jejich seznam veřejný.
    "Památkový katalog prostřednictvím webových služeb zpřístupní jak státní správě, tak veřejnosti komplexní informace a data o památkovém fondu, tedy fotografie, popisné informace k objektům nebo rozsah památkové ochrany, včetně elektronických formulářů pro podávání souvisejících žádostí," doplnila mluvčí.
    Nepůjde tedy pouze o vznik moderního přehledného systému evidence Ústředního seznamu kulturních památek, který nahradí stávající, již téměř 20 let sloužící a morálně i technicky zastaralý evidenční systém MonumIS. Pracovníci státní památkové péče mají k dispozici ještě další neveřejné databáze zaměřené například na archeologická data, mobiliární fondy či knihovní fondy. Veřejně přístupná je část databáze MonumNet, kde lze vyhledávat základní údaje o nemovitých památkách.
    Na potřebu nového systému evidence movitých památek, zejména uměleckých děl, ukázal případ rekordního prodeje obrazu Františka Kupky před dvěma lety. Není totiž zcela zřejmé, zda obraz Tvar modré památkou je, či není. Pro vlastníka díla je ale informace o památkové ochraně podstatná. Pokud je dílo památkou, nelze ho trvale vyvézt ze země, což omezuje možnosti jeho prodeje.
    NPÚ i ministerstvo kultury několik týdnů po dražbě oficiálně tvrdily, že Kupkův obraz památkou je. Majiteli obrazu ale před dražbou NPÚ sdělil, že obraz samostatně prohlášenou památkou není. Úředníci dodali, že může být zahrnut do Waldesovy sbírky, "ale ani tak není nikde zmínka, že by byla tato sbírka, ačkoliv byla navržena, prohlášena kulturní památkou". Obraz totiž byl součástí Waldesovy sbírky, která byla navržena na prohlášení za památku. Není ale zřejmé, zda se proces prohlašování dokončil.
    Odpověď NPÚ byla nepřesná, ale takové odpovědi ústav podle zdroje ČTK dává běžně. Systém evidence památek mu totiž často neumožňuje odpovědět s "plnou jistotou". Zastaralý program nebyl pro tento typ otázek koncipován - jde jen o seznam. Jediným spolehlivým kritériem vyhledávání je rejstříkové číslo památky, případně přesný název předmětu uvedený v rozhodnutí ministerstva kultury.
    "Oproti současnosti systém například umožní vyhledávání podle nejrůznějších kritérií a bude napojen na jeden ze základních registrů - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Památkový katalog se stane hlavní součástí již existujícího Integrovaného informačního systému památkové péče, na což široká uživatelská veřejnost dlouho čeká," říká mluvčí NPÚ.
0 komentářů
přidat komentář