Nadace české architektury vyhlásila výběrové řízení pro rok 2011

Zdroj
Nadace české architektury
Vložil
Tisková zpráva
25.10.2010 18:15
Motto:
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace si klade za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu.

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrové řízení na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti architektury se zaměřením na:
Kategorie A - výstavy
Kategorie B - publikační, přednášky, workshopy.
Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
      - občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
      - veřejnoprávní instituce
      - příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci
      - fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
      - právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat :
      - vyplněný formulář
      - popis projektu 
      - rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění 
      - jedno stručné odborné doporučení 
      - kopii dokladu o registraci organizace
      - kopie statutu nebo stanov organizace 
      - kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce 
      - kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele 
      - čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů

3. Vyplněný formulář (ke stažení na www.nca.info/formular), popis a rozpočet projektu je nutné zaslat do 10.1.2010 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00  Praha 1, tel. 224 932 929 do stejného data, kontaktní osoba: Marie Krátká, 603208545.
 nb

4. Výběrové  vřízení bude vyhodnoceno do konce ledna 2011, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2011 dle termínu realizace.
Nadace české architektury
korespondenční adresa: Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel.: 2 2493 2929,
kont.osoba: ing. Marie Krátká, e-mail: nca@nca.info, www.nca.info
0 komentářů
přidat komentář