Na prahu zítřka - pozvánka na křest publikace

Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu

Zdroj
4AM Fórum pro architekturu a média
Vložil
Tisková zpráva
31.05.2015 15:10
Ve pátek 5. června 2015 se v 19:00 hodin v kulturním prostoru Praha na nádvoří Pražákova paláce (Husova ulice 18a) v Brně uskuteční křest publikace kolektivu autorů zaplňující mezeru v současném uvažování o kulturním dění, architektuře, umění a interiérovém designu období socialismu na území města Brna, jemuž v odborné literatuře dosud nebyla věnována adekvátní pozornost. Je prvním pokusem o zhodnocení dílčích kapitol brněnského poválečného umění, architektury, urbanismu a dalších projevů vizuální kultury. Jednotlivé případové studie sledují vybranou problematiku, jakou je projekční praxe, experimentální výstavba, budování občanské vybavenosti a infrastruktury, socialistická propagace nebo uplatňování výtvarného umění ve veřejném prostoru a v architektuře, v horizontu celého období státního socialismu s přesahy do období transformace. V jeho liberální atmosféře, v návaznosti na procesy deregulace a privatizace, dochází často již velmi záhy k poškozování nebo přímo k likvidaci nechtěného dědictví socialismu.

V rámci křtu této knihy proběhnou krátké přednášky všech autorů vztahující se k tématům jednotlivých kapitol:
Rostislav Koryčánek: Brno, město veletrhů
Jan Kristek: Fragmentovaná sorela. Brněnská dynamika procesu výstavby padesátých let
Jana Kořínková: Mezi architektonickým dekorem a autonomním uměleckým dílem. Výtvarné umění jako součást bytové výstavby v období socialistického realismu v Brně
Markéta Žáčková: Od "nearchitektury" k experimentu
Jan Zálešák: Dům nábytku v Brně. Role oborového podniku Nábytek v propagaci, potažmo v tvorbě socialistického životního slohu
Šárka Svobodová a Jarumyl Sedlák: Brněnský sportovní sen. Urbanistický a architektonický vývoj sportoviště za Lužánkami

Grafický návrh: DIP
Mapy: Martin Pulicar
Kniha vyšla v rámci vědecko-výzkumné spolupráce Fakulty výtvarného umění a Fakulty architektury VUT v Brně.
V rámci křtu bude možné publikaci na místě koupit za 350 Kč.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články