Mnichovo Hradiště hledá zpracovatele dvou územních studií

Jakub Chuchlík, architekt města Mnichovo Hradiště
Vložil
Tisková zpráva
09. 02. 2017 11:30
Mnichovo Hradiště vyhlásilo výběrové řízení na zpracovatele dvou územních studií veřejných prostranství sídlištních lokalit Jaselská a Poříčská. Cílem obou dokumentů je podrobný návrh revitalizace, zahrnující revizi prostorového uspořádání komunikačních a pobytových ploch, vegetace, mobiliáře a dalších prvků na základě aktuálních potřeb. Uchazeči mohou podávat nabídku na zpracování jedné nebo obou studií pro dané lokality.
Město předpokládá úzkou spolupráci s vybranými zpracovateli územních studií již při formulaci vlastního zadání, které bude mimo jiné založeno na participaci se všemi, kteří mají na budoucí podobě veřejných prostranství zájem. Vlastní návrhové části bude předcházet zpracování potřebných projektových podkladů a doplňující analýza území. Návrhová část bude ve fázi konceptu představena veřejnosti a finální dokončení se předpokládá u sídliště Jaselská v lednu a pro lokalitu Poříčská v únoru 2018. Oba dokumenty budou sloužit jako podklad pro další projektové fáze, směřující k postupné realizaci návrhu.
Hlavním kvalifikačním předpokladem uchazečů je alespoň jedna územní studie obdobného charakteru a rozsahu, která je v době podání nabídky do této veřejné zakázky vložená do evidence územně plánovací činnosti. Hodnotící kritéria pro výběr zpracovatelů jsou výše nabídkové ceny s vahou 35 %, popis způsobu realizace zakázky s vahou 30 % a složení pracovního týmu s vahou 35 %. Nabídky je možné podávat do pondělí 27. 2. 2017, 10:00 hodin.

Kompletní informace a podklady jsou k dispozici na webu města.

0 komentářů
přidat komentář

Související články