Mladí výtvarníci kritizují umělecké školy a založili si vlastní

Vložil
ČTK
15.11.2011 20:25
Praha

Praha - Mladí výtvarníci zakládají soukromou uměleckou školu, veřejné vysoké školy jsou podle nich příliš konzervativní. Nultý ročník školy Scholastika se otevře v lednu v pražských Holešovicích, nabídne sedm výtvarných kurzů. Projekt nemá akreditaci jako soukromá vysoká škola, podle zakladatele školy Evžena Šimery proto chtějí zatím fungovat jako přípravka na umělecké akademie. Jeden semestr přijde na 7000 korun.

    "Malovat a kreslit vás nikdo nenaučí, to musíte sami. My chceme učit ty věci pojmenovávat. Ukázat, jak do díla dostat kontext, který vás uvede do jiných souvislostí, přednášet budeme i teorii a dějiny umění 20. století, aby lidi pochopili, v jaké době se pohybují, co je to dneska současné umění, jak umělci uvažují, jaké jsou různé přístupy," uvedl Šimera. Tento záměr prý podpoří i umístění školy ve funkcionalistické budově bývalých Elektrických podniků v pražských Holešovicích. Mají tam ateliéry i někteří současní čeští umělci, s nimiž se budou moci studenti setkávat na chodbách.
    Na škole budou vyučovat mladí umělci a teoretici umění, například Jiří Franta, Ondřej Brody, Terezie Nekvindová nebo Robert Šalanda. Zájemci se mohou učit v ateliérech malby, kresby, sochařství, grafického designu, fotografie a videa, konceptuální tvorby a dějin umění. Obory se ale budou nejspíš prolínat, kurzy jsou otevřeny i starším zájemcům o studium umění.
    Součástí výuky mají být i komentované prohlídky výstav nebo poradenství při tvorbě vlastních portfolií. Začínající umělci se také budou učit, jak prezentovat svou tvorbu a jak žádat o grant.
    Projekt Scholastika vznikl kvůli nespokojenosti mladých umělců se současnou výukou na uměleckých vysokých školách. "Učitelé se nedovzdělávají, nesledují současnou scénu," myslí si Brody. Scholastika ale nemá akreditaci nutnou k založení soukromé vysoké školy, proto se bude od ledna otevírat nultý ročník sloužící jako přípravka adeptů klasické umělecké akademie.
    "Nechceme být součástí systému, o kterém víme, že funguje špatně," upozornil ale Brody. Dodal, že během deseti let by chtěli vytvořit soukromou uměleckou vysokou školu. Nové studenty zatím budou vybírat na základě pohovoru a posouzení jejich domácích prací. Semestr studia v jednom ateliéru vyjde na 7000 korun, kdyby student docházel například do pěti ateliérů, vyjde jej studium na 15.000. Pokud by se ale u přijímacího pohovoru objevil výrazný talent, který by na školné neměl, škola by mu poplatky prominula.
    Zakladatelé z řad umělců také uvedli, že projekt zatím financují z vlastních zdrojů, do budoucna chtějí získávat peníze i od sponzorů nebo z grantů.
    Soukromé školy v Česku vyučují hlavně humanitní obory. Z veřejných vysokých škol vyučuje výtvarné umění Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Akademie výtvarných umění, fakulty umění jsou také na Ostravské univerzitě a ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
0 komentářů
přidat komentář