Meziříčí chce odstoupit od smluv s investorem polyfunkčního domu

Vložil
ČTK
13.06.2007 13:10
Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí - Radnice ve Valašském Meziříčí chce odstoupit od všech smluv uzavřených v minulosti s firmou CTP Invest, která hodlá v Meziříčí postavit polyfunkční centrum za zhruba 250 milionů korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Josef Beneš. Firma stavbu objektu, jehož dokončení bylo původně plánováno na rok 2005, ještě ani nezahájila. Společnost již dříve ČTK potvrdila, že na svém záměru trvá.

    "Lhůty pro zahájení a dokončení stavby uplynuly. V pondělí 25. června skončí také pronájem pozemků, které město pro tento účel poskytlo," uvedl vedoucí právního oddělení městského úřadu František Ivánek. Podle starosty Jiřího Částečky je stavební řízení nyní přerušeno, investor nedodal dokumenty k řešení dopravní obslužnosti. O odstoupení od smluv o architektonické soutěži a výstavbě, nájmu a budoucí koupi pozemků musejí rozhodnout zastupitelé.
    Projekt polyfunkčního centra zahrnuje byty, kancelářské prostory, supermarket a menší provozovny. Jeho součástí jsou i podzemní garáže. Odpůrci záměru z řad zastupitelů a dalších obyvatel města se obávají dalšího zhoršení již tak složité dopravní situace v lokalitě a z toho plynoucích dopadů na životní prostředí. Poukazují i na to, že současný projekt se výrazně liší od toho, který před pěti lety zvítězil v architektonické soutěži.
    Případným odstoupením od smluv ale celá záležitost neskončí. "Naopak, čekají nás zřejmě velmi náročná jednání. Firma CTP Invest na svém záměru trvá," poznamenal Částečka. I v případě, že se obě strany na rozchodu dohodnou, zůstane nedořešen problém smíšeného vlastnictví pozemků v proluce na Masarykově ulici. Třetina pozemků patří investorovi, který je koupil od soukromých vlastníků. Podle starosty by radnice mohla firmě nabídnout výměnou jiné městské pozemky.
    Investor chtěl původně stavbu zahájit v červenci 2002, o tři roky později pak dokončit. Zastupitelé ale na žádost investora několikrát schválili oddálení těchto termínů. Poslední lhůta pro započetí stavby však vypršela 30. září 2005 a pro její dokončení 30. srpna 2006. Podle firmy CTP Invest je zpoždění způsobeno okolnostmi, které nebylo možné ovlivnit. Šlo například o dědické řízení.
0 komentářů
přidat komentář