Městským architektem v Děčíně se stane Ondřej Beneš

Zdroj
Komise pro výběr architekta statutárního města Děčína
Vložil
Tisková zpráva
26. 04. 17. 09:10
19. března 2017 zahájila komise jmenovaná městskou radou druhé kolo výběru architekta statutárního města Děčína. O tuto nově zřizovanou pozici projevilo zájem celkem osm uchazečů: architekti Tomáš Veselý, Ondřej Sikora se sdružením architektů, Jan Hrouda, Pavel Martínek, Ondřej Pleštil, Alice Horňáková, Alexandr Kotačka a Ondřej Beneš. Všichni splnili podmínky prvního kola, uzavřeného 28. března 2017, a postoupili do kola druhého, ve kterém měli za úkol přednést před komisí svou vizi práce městského architekta v Děčíně a odpovídat na otázky členů komise. Ta zasedla ve složení primátorka Marie Blažková, náměstek primátorky Valdemar Grešík, zastupitel Milan Rosenkranc, předseda komise urbanistiky a životního prostředí Otto Chmelík, a architekti Michal Kuzemenský, Petr Lešek a Martin Hilpert. Poslední zastoupil jako náhradník omluveného architekta Marka Janatku.
Kvality uchazečů i jejich prezentací byly na vysoké úrovni. Po vyslechnutí všech adeptů zúžila komise po diskusi výběr na dva hlavní kandidáty, mezi které zařadila ústeckého architekta Jana Hroudu a architekta Ondřeje Beneše, který působí v Praze. Jan Hrouda oslovil komisi skvělou prezentací, výbornými místními znalostmi a reálným pohledem na pozici městského architekta v systému veřejné správy. Ondřeje Beneše komise ocenila jako architekta s vysokou odbornou erudicí a jako výraznou osobnost s výbornými komunikačními schopnostmi, která dokáže formulovat vize a realizovat je v širších souvislostech.
Po dlouhém zvažování se komise 21. března 2017 shodla na verdiktu, že jako architekta statutárního města Děčína doporučuje radě města Ondřeje Beneše.
Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD. se narodil v Táboře v roce 1969. Je absolventem Fakulty architektury ČVUT a doktorského studia v oboru teorie architektury tamtéž. V současné době na fakultě architektury působí v ateliéru Stempl-Beneš. Zároveň vede vlastní projekční praxi a je bohatě přednáškově a publikační činný.
0 komentářů
přidat komentář

Související články