Městské zásahy Ostrava 2013 - katalog

Zdroj
Vendula Šafářová, VŠB FAST
Vložil
Tisková zpráva
13.03.2015 17:30
Katalog ke stejnojmenné výstavě Městské zásahy Ostrava 2013 / Urban Interventions Ostrava 2013 je výstupem projektu, který poskytl jak aktivním obyvatelům, tak zástupcům tvůrčích profesí (architekti, inženýři, designéři, umělci a ostatní) možnost se k městu, ve kterém žijí, vyjádřit prostřednictvím návrhů na „zásahy” do teritoria města. Návrhy na změny, jež by občané Ostravy uvítali, jsou předkládány formou vizuálně zpracovaných projektů, provedených způsobem tradičních architektonických návrhů ve formátu A1. Publikace prezentuje necharakterističtější vizualizace každého „zásahu“ a je pomyslně dělena do tří sekcí. První se zaobírá tématem obnovy (refresh) a humanizací prostoru, druhá sekce obsahuje vize typu „někdy příště“ a třetí sekce prezentuje akce zamýšlené jako provokace, manifest, volání o pomoc či vtip.
Po vyhlášení veřejné výzvy (2013) bylo v následujících třech měsících přijato 58 návrhů pocházejících od 43 autorů z řad odborné a laické veřejnosti. Katalog poskytuje obyvatelům Ostravy potřebnou sebereflexi života města a jeho perspektiv a jako bonus přikládá statistiky řešených zásahů. Pointou dobrovolnické iniciativy je samo probuzení občanského zájmu (což není věc samozřejmá), neméně pak jeho kultivace a otevření dialogu s institucemi státní správy a tím nalézání konsensuálních řešení.

Editorky MgA. Vendula Šafářová, PhD., Mgr. Soňa Frídlová
Grafická úprava Vendula Šafářová
Formát brožovaná, 132 stran
Jazyk český a anglický
Korektura ČJ Vladimír Šiler, Hana Kebová
Překlady AJ Bc. Joseph Patrick Veeser, Mgr. Soňa Frídlová, Mgr. Jana Stoklasová a studenti OU
Tisk Printo s.r.o.
Rok vydání 2014
Vydala Katedra architektury VŠB TUO v Ostravě
Náklad 300 ks
ISBN 978-80-248-3551-8

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články