Města od konference Urbes čekají vize pro územní plánování

Zdroj
Petr Veber
Vložil
ČTK
21.11.2006 23:20
Praha

Praha - Vize pro rozvoj měst, které se čekají od konference Urbes 2006 svolané do Prahy na dnešek a středu, mohou být podle předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Petra Sedláčka prospěšné zcela konkrétně pro územní plánování. Právě proto na jednání pozvali organizátoři i nově zvolené představitele tuzemských měst.

    "Jakkoli se to zdá nemožné, musí územní plánování počítat s perspektivou deseti až patnácti let. Doba je překotná a plánování složité, města musí mít jasnou představu, kam chtějí dojít, takže využití hlasů odborníků je nezbytné," řekl ČTK Sedláček, který je místostarostou památkově chráněného města Kroměříž.
    Konference by podle něj mohla pomoci i v tom, že zastupitelé získají zájem aktivněji se sami na hledání budoucích vizí podílet. "S projekty počítajícími s desetiletou i  delší perspektivou se setkávají často, ale někdy k tomu přistupují tak, že necítí osobní odpovědnost a uvažují: co odborníci připravili, je třeba už jen schválit," řekl ČTK Sedláček.
    Na konferenci se sešla stovka osobností - historici, památkáři, sociologové a geografové, zástupci státních a komunálních orgánů, představitelů správy a samospráv i vědeckých, akademických a výzkumných institucí, spolků a sdružení. Uznávané autority mají na tomto fóru prezentovat vize sociálního, urbanistického a prostorového vývoje měst v dlouhodobém horizontu.
    Představitelé historických sídel často řeší problém, jak skloubit zachování historických hodnot s jejich vtažením do současného života a rozvoje města. "Historická centra jsou základem, na němž lze budoucí rozvoj měst stavět. Pokud by ovšem byl přístup příliš konzervativní a striktní, pak hrozí, že se města a jejich centra stanou mrtvými skanzeny - a na tom nikdo zájem nemá," uvedl předseda sdružení.
    Jako příklad obtížnosti plánování jmenoval Sedláček dopravu. "Je těžké odhadnout, jestli nepřijde nějaká 'dopravní revoluce', jak se změní možnosti osobní dopravy, jaká bude poptávka po parkovacích místech a podobně," uvedl. V historických sídlech je podle něj nicméně jasné, že bude čím dál větší nutností budovat především podzemní parkoviště, aby zůstala zachována veřejná prostranství a vnitrobloky a zázemí historických budov.
    Cílem jednání je podle organizátorů vytvoření diskusního prostředí pro zamyšlení nad aktuálním stavem a vývojovými trendy.
    Konference se zaměřuje na téma revitalizace měst a na systémové problémy kvality života jejich obyvatel. Souvisí s tím reflektování transformace společnosti od roku 1989, přílivu migrantů, internacionalizace městského prostředí i prohlubující se soutěžení mezi evropskými městy o zdroje a vliv. Hovoří se o historických jádrech, opuštěných či nevyužitých areálech, o  sídlištích i komerčních a rezidenčních prostorech v zázemí měst.
    Sedláček v rozhovoru upozornil také na finanční stránku plánování rozvoje a obnovy sídel. "Podnikatelé i zastupitelé se ptají, proč má město financovat to, co by měl garantovat a zajišťovat stát, a to i včetně finanční podpory," řekl. Pokud podle jeho zkušenosti existuje "alespoň teoretická možnost" příspěvku ze strany státu, tak je snadnější přesvědčovat zastupitele, že je rozumné nějakou památku upravit.
    Konference připomíná rovněž historické tradice, za nimiž stojí promyšleným a systematickým vytvářením městského osídlení a zástavby dynastie Přemyslovců. Desítky měst založených tímto vládnoucím českým rodem i po staletích podle svolavatelů konference fungují, rozvíjejí se a mění své funkce.
0 komentářů
přidat komentář