Magistrát: Praha dostatečně nechrání Karlův most při jeho opravě

Zdroj
Štěpán Pellar
Vložil
ČTK
24.08.2009 18:40
Praha

Praha - Praha podle svých památkářů dostatečně nechrání Karlův most při jeho nynější rekonstrukci před poškozením a znehodnocením. Vyplývá to z rozhodnutí odboru kultury a památkové péče pražského magistrátu, jehož text má ČTK k dispozici. Ministerstvo kultury postup stavebních prací kritizovalo už dříve; Praha však vážná pochybení při opravách Karlova mostu dosud popírala.

    Šéf magistrátního odboru památkové péče Jan Kněžínek počátkem srpna pouze řekl, že chyby při rekonstrukci mostu byly spíš formálního charakteru a památce neublížily; hlavní město si za to udělilo pokutu 54.000 korun. Podle loňského stanoviska ministerstva kultury však opravy výrazně poškodily hodnotu a autenticitu významné středověké památky.
    Hlavní město, které národní kulturní památku vlastní, musí podle stanoviska svých památkářů okamžitě zjednat nápravu. Požadavek Národního památkového ústavu (NPÚ) zastavit opravu a dokončit nejdřív přípravné práce, však odbor magistrátu ve svém rozhodnutí neakceptoval.
    Hlavní město podle památkářů dosud nezpracovalo stavebně-historický průzkum v nezbytném rozsahu, ačkoli to mělo uloženo od května 2004. Odbor ukládá hlavnímu městu průběžně zpracovat operativní průzkum dosud nedotčených částí parapetu.
    Při rozebírání parapetu a při další manipulaci nesmějí být podle magistrátních památkářů kvádry nadále poškozovány. Nové kusy se musí řádně osazovat a malta nesmí vytékat na zdivo. Odbor rozhodne o historicky cenných kamenech. Kameny z původní konstrukce parapetu mostu, které dnes leží na skládce, prověří restaurátor.
    "Jen doufám, že hlavní město Praha i státní památková péče se poučí z chyb a další etapa, spočívající v opravě kamenného pláště pilířů a kleneb, bude precizně připravena a provedena tak, jak si tento národní klenot zaslouží," řekla ČTK vedoucí kontrolní skupiny památkové inspekce ministerstva kultury Lenka Svobodová.
    Památková inspekce ministerstva koncem loňského roku ostře kritizovala postup stavebních prací na Karlově mostě. Město se bránilo, ale inspekce jeho námitky zamítla. Jak bylo uvedeno v protokolu z kontroly, opravu Karlova mostu charakterizovala nedostatečná příprava. Chyběla prováděcí dokumentace, která měla detailně řešit opravu kamenného zábradlí, i stavebně-historický průzkum. Stavební práce poškozovaly podle inspekce kulturně-historickou hodnotu mostu.
    Při kontrole inspekce shledala dva okruhy pochybení. První spočíval v přípravě a v nedodaných povoleních, druhý okruh pochybení se týkal samotné opravy. Údajně bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil diagnostický průzkum Přírodovědecké fakulty UK v Praze, a kritika také padala na způsob, jakým se při opravě opracovávaly kamenné součásti mostu.
    Tovární způsob výroby kamenných bloků je této stavbě cizí i podle nezávislých odborníků, kritizoval ho například Martin Pavala z Akademie výtvarných umění.
    Rekonstrukce mostu začala v srpnu 2007. Loni v listopadu ministerstvo uvedlo, že při opravě zásadně utrpěla estetická a výtvarná hodnota mostu.
    Na mostě se v současné době opravuje vozovka a zábradlí. V památce budou kromě nové izolace rozvedeny také nové inženýrské sítě tak, aby mohlo být obnoveno plynové osvětlení. Tato etapa by měla skončit v červnu 2010, poté se bude z venkovní strany rekonstruovat kamenný plášť mostu.
0 komentářů
přidat komentář