Lidé z celého světa navrhli, jak oživit zaniklou ves na Tachovsku

Zdroj
Eva Barborková
Vložil
ČTK
16.05.2014 11:45
Plzeň

Výškovice, poslední dosud stojící statek Engelberta Weigela, čp. 2

Plzeň - Patnáct lidí z celého světa, vesměs architektů, navrhlo, jak by se mohlo oživit vysídlené pohraničí na Tachovsku, konkrétně zaniklá ves Výškovice u Chodové Plané. Nejlepší ideje budou rozpracovány, poté se o nich začne diskutovat s občany. Symbolem mrtvé lokality je jediný dům a kaple. Novinářům to řekli členové komise, která dnes v Plzni z návrhů vybírá ty nejlepší. Mezinárodní krajinářskou výzvu vyhlásilo Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015.

    "Návrhy přišly z Rakouska, Německa, Irska, Srbska, Makedonie, Rumunska, Maďarska a Čech," uvedla architektka Klára Salzmann. Jejich autoři v nich představili novou funkci pro dané území. "A pak také konkrétní 'havarijní' řešení pro danou lokalitu. Tedy co udělat, aby šla využívat hned a aby byla přátelská," uvedla.
    Příběh Výškovic je podobný příběhům mnoha dalších obcí v pohraničí, mají stejný osud. Živé a zabydlené byly před druhou světovou válkou, nyní jsou bez známek života. Konkrétně ve Výškovicích stojí jediné zemědělské stavení a kaple v dezolátním stavu. Ještě po druhé světové válce tam bydlelo ve 33 domech 170 lidí. V roce 1965 ale klesl počet lidí na 12, v roce 1970 byly strženy domy až na jeden. V roce 1974 přestala obec oficiálně existovat. "Je to přitom vesnice, jež má všechny náležitosti zdravého životního prostředí, mohly by tam být domovy pro postižené, pro děti, seniory a podobně," uvedla Salzmann. Oblast v pozemkovém katastru stále figuruje jako území zastavěné, je chráněno proti vodě, vichřici.
    Podle Milana Svobody z organizačního týmu budou autoři nejlepších pěti návrhů pozváni do Chodové Plané, návrhy dopracují, aby pak mohli o využití diskutovat s občany Chodové Plané i obyvateli na německé straně. Výsledky bude prezentovat putovní výstava, vybrán a zrealizován bude také nejlepší návrh instalace v krajině. Uskuteční se i konference. "Bude to evoluční, ne revoluční proces," řekl člen komise Nigel Thorne.
0 komentářů
přidat komentář