Landscape Festival Praha 2014 - pozvánka

Krajina - Město - Veřejný prostor

Zdroj
Landscape Festival Praha 2014
Vložil
Klára Stachová
10.06.2014 16:50
termín/ 18. června – 9. září 2014
lokace/ nákladové nádraží žižkov, dvorní trakt betlémské kaple

záštita/primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček


Krajinářské architektuře není zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Tento projekt by měl být určitou osvětou i mezioborovým dialogem za účasti nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Do projektu bude zapojeno velké množství dobrovolníků a studentů z vysokých škol z celé ČR, kde se koná výuka na téma krajinářské architektury. Snahou pořadatelů je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má obrovský potenciál pro budoucnost.

idea/
Kvalita krajinářské architektury je často vyjádřena zlepšením kvality života, což se obtížně dokumentuje. Nejedná se pouze o projekty, ale často o dlouhodobý proces. Z tohoto důvodu je nutné hovořit o dlouhodobé strategii v rámci plánování vývoje českých měst a obcí.
Snahou je zvýšení povědomí pro českou architektonickou a urbanistickou obec a o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a k veřejnému prostoru.
Festival bude prezentovat vzorové příklady především evropské krajinářské architektury, které by v budoucnosti mohly být realizovány také v ČR. V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která mají velký potenciál, a v rámci tohoto festivalu by na ně organizátoři rádi upozornili a iniciovali jejich transformaci.
Organizátoři získali podporu od Městské části Praha 3, která je důležitým činitelem při revitalizaci areálu Nákladového nádraží Žižkov, jenž má v příštích letech projít velkou transformací podobně jako lokalita Vítkovic.
Tento krajinářský festival bude pokračováním v cyklu kulturních festivalů na NNZ, které se uskutečnily v roce 2013 – Prague Biennale 6 a Designblok 2013. Organizátoři z tohoto důvodu zahrnuli do projektu i sekci revitalizace industriálních areálů v Německu /Krajiny z druhé ruky/, které jsou příkladem dialogu současné architektury s historickým dědictvím a především kreativity pro budoucí využití tak rozsáhlých městských veřejných celků.

V ČR a především v Praze byla nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu. Organizátoři tohoto projektu by ji rádi rozšířili i o „zelený či krajinářský“ segment, který má jistou zvláštní diverzifikovanou estetiku, i když se často nejedná jenom o květenu.
Velmi důležitým momentem je kooperace a spolurealizace ze strany více subjektů z různých oborů jak uměleckých, tak společenských.  Cílem tohoto disciplinárního dialogu by mělo být především setkávání a debata, jakým způsobem v současné době a současným nazíráním uchopit tento důležitý segment veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.
Na projektu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov se organizačně a koncepčně podílí občanské sdružení 4dim, které připravilo projekt guerrilla – industriál – festival. 4dim rovněž spolupracuje vydání doprovodné publikace (detaily v závěru popisu projektu).
Druhým, velmi důležitým partnerem projektu je FA ČVUT a její nový Ústav zahradní a krajinné architektury pod vedením předního českého krajinářského architekta Vladimíra Sitty.
   
pořadatelé/
Architectura - Galerie Jaroslava Fragnera
Městská část Praha 3

garanti/
Vladimír Sitta, FA ČVUT Praha
Kurt Gebauer, VŠUP Praha
Dan Merta, GJF

za podpory/
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
hlavní město Praha
Nadace české architektury

ve spolupráci/
ceska centra, rakousky kulturni institut, goethe institut, norske velvyslanectvi, nizozemske velvyslanectvi, rumunske velvyslanectvi, slovensky institut,
resite, envirocity, junior klub, nadace proměny, automat, ipr, čvut, společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, danske velvyslanectví, zemědělská universita v praze, mendelova zemědělská a lesnická universita brno, k2,

generální partner/
české dráhy

hlavni partner/
ctp, mmcité

partneři/
cigler marani architects, drůbežářský závod klatovy, facility group, halla,
dnv-gl, sekyra group, Zahradní Architektura Kurz s.r.o., tilia-garden, cargo, arboeko, pivovar rohozec, arboeko, zelený domov, brtek,

partneři galerie/
halla, aedes projekt, schuco, cegra, praha 1

hlavní mediální partner/
dopravní podnik

mediální partneři/
stavebni forum,estate, designmag,architekt, archiweb, earch,radio 1, art map, A2, rail reklam, era 21, designcabinetcz


harmonogram projektu/

17.6/ slavnostní zahájení na Nákladovém nádraží Žižkov

- za účasti primátora hlavního města Prahy
- hudební produkce/Květy, Lesní věř, Megaphone, Swamp Safari Sound system

24.6/nizozemský večer
- přednáška/Ludowjik Baljon
- křest publikace Czech Scape/portrét české krajinářské architektury
- hudba/when we are wild

červenec, srpen/prezentace
-    bude upřesněno

1.9 – 8.9./ cyklus přednášek a debat /data budou upřesněny

-    Nákladové nádraží nyní/ debata se zástupci organizací, které jsou signatáři
Memoranda o budoucnosti NNZ, moderuje Adam Gebrian
-    Veřejný prostor Městské části Praha 3 ve vztahu k velké Praze/
debata zástupců Prahy 3, Kanceláře veřejného prostoru a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
-    večery v rámci výstavy Eunic Landscape Architecture /
harmonogram bude upřesněn
-    Robin Winogrond landschaftsarchitekten /CH
prezentace projektu Lausanne Jardins 2014/CH
-    Mayslits Kalif Architects/IZ
-    SCHØNHERR/DK
-    OMGEVING/BE
-    AllesWirgGut/A
-    krajinářské ateliéry z Norska a Německa

9.9/ukončení festivalu
- hudební produkce/Junior Klub v rámci Dnů žižkovského dědictví
  Už jsme doma, Tony Ducháček & Garage


1/VÝSTAVY

A/
czech scape / GJF
analýza, historický exkurz, současný stav/   

Výstava CZECHSCAPE představuje výběr projektů krajinářské architektury a realizací v oblasti veřejného prostoru v České republice. Nenásilně vybízí k reflexi současné doby, kdy je krajinářská architektura v České republice na postupném vzestupu, a kdy je na místě srovnávat její výsledky s oborově nejvyspělejšími zeměmi Evropy.

B/
Eunic Landscape Architecture/NNŽ

Výstava představuje 36 realizovaných projektů z 18 evropských zemí, příklady nových přístupů k řešení, vnímání a užívání člověkem transformovaného prostředí: rekultivace, rehabilitace opuštěných částí krajiny nebo průmyslových území, urbanizace zanedbaných městských veřejných prostor  - vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní vyžití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání.

C/
Krajiny z druhé ruky

Výstava a katalog představující inspirační příklady z Německa řeší možnosti implementace tamějších odzkoušených a funkčních přístupů do českého prostředí. Výstava je koncipována tak, aby příklady v ní uvedené byly inspirativní a použitelné pro region České republiky. Vystavované projekty mají sloužit jako předobraz k současným možnostem revitalizace areálů s bývalým průmyslovým využitím.

D/
Landscape architects NOW!

Výstava Landscape architects NOW! představuje projekty domácích i zahraničních krajinných architektů pocházejících ze Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. Autoři výstavy chtějí prostřednictvím výstavy především upozornit na téma krajinné architektury a její tvůrce.


2/PREZENTACE A PROJEKTY/

-   Městská část Praha 3

prezentace projektů týkající se úprav veřejného prostoru na Městské části Praha 3

-   Kancelář veřejného prostoru IPR Praha
manuál veřejného prostoru

-   Nadace proměny/ Proměny ostrova Santos
Instalace Nadace Proměny a sochaře Václava Fialy představuje projekt obnovy lesoparku na říčním ostrově v Sušici realizovaného podle návrhu atelieru Florart v roce 2013. Mottem projektu bylo: „Přebrodit řeku. Poslouchat ticho. Sledovat oblohu. Sednout si do trávy. Přivítat vodáky.“

-   Automat
Vize Praha 2025 je nový dokument iniciativy Auto*Mat představující Prahu v roce 2025 jako fungující město, ve kterém jsou sladěny požadavky na udržitelnou dopravu, ekonomický rozvoj, kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí.

-   Prezentace studentských projektů
Ústav zahradní a krajinné architektury, Fakulta architektura, České vysoké učení technické v Praze; Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze; Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

-   EnviroCity
EnviroCity ve spolupráci s Landscape Festivalem Praha oživí industriální prostory Nákladového nádraží Žižkov sérií debat, prezentací a uměleckých performancí. Festival připravilo občanské sdružení Collaborative Collective a jeho centrem se stane environmentální pavilon Loop.

-   Sekyra Group
developerský projekt na lokalitu Nákladového nádraží Žižkov a Rohanský ostrov

3/
KRAJINNÉ A UMĚLECKÉ INSTALACE/ land art site specific v lokalitě NNZ/

Vyzvání umělci a krajinní architekti vytvořili speciální instalace pro lokalitu nákladového nádraží Žižkov

Archwerk
Václav Fiala
Kurt Gebauer
Martina Forejtová+Jana Pyšková
Lenka Klodová
Kokoza
Na hranici- Grenznah
Partero
Prazelenina
Vladimír Sitta
Dagmar Šubrtová
Eva Wagnerová
Ateliér 4 dim

4/
GUERILLA – Urban Gardering
série přednášek/workshopy/intervence


. vytvoření prostoru pro setkávání lidí s podobnými zájmy a aktivitami
. vzdělávání laické i odborné veřejnosti
. podpora přirozené kooperace institucí a spolků zabývající se podobnými aktivitami
. odborné přednášky a prezentace projektů
. tematické workshopy
. oživení daného prostoru sezónními výsadbami rostlin

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články