Křest publikací "Průvodce architekturou Ostravy" a "Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru"

Zdroj
NPÚ, ÚOP v Ostravě
Vložil
Tisková zpráva
27.03.2010 11:55
Ve čtvrtek 1. dubna 2010 proběhne v prostorách národní kulturní památky Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě – Michálkovicích slavnostní křest publikací Průvodce architekturou Ostravy a Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru, které vydalo ostravské pracoviště Národního památkového ústavu.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vydává prvního uceleného Průvodce architekturou Ostravy se záměrem představit laické i odborné veřejnosti, obyvatelům i návštěvníkům Ostravy bohatství architektonické kultury třetího největšího města České republiky od nejstarších dob až do současnosti. Kniha obsahuje úvodní stať o vývoji zdejší architektury. Ústřední část tvoří heslář s 270 položkami. První blok 120 objektů se soustřeďuje na stavby Moravské Ostravy, dalších 150 hesel se týká architektonicky a historicky významných budov v ostatních městských částech. Mezi hesly čtenáři najdou jak v jádru gotický kostel sv. Václava ve středu města, tak i stavby nedávno postavené, jakým je například moderní kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, dokončený v roce 2007, nebo řada rodinných domů a vil z posledních let. Součástí knihy jsou rejstříky, mapy, seznamy literatury a slovník architektů. Kniha vychází v česko–anglické mutaci a jejích 480 stran je doprovázeno bohatou fotografickou dokumentací, jejíž převážnou část pořídil v roce 2009 ostravský fotograf Roman Polášek. Autorem grafické podoby knihy je Jiří Šigut a text napsal Martin Strakoš. Vydání knihy podpořilo grantem Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nadace vítkovických železáren Machinery Fund, architektonická kancelář Kamil Mrva Architects a Ministerstvo kultury ČR z prostředků institucionálně financovaného výzkumného úkolu Národního památkového ústavu, zaměřeného na výzkum moderní architek
Obálka publikace Průvodce architekturou Ostravy, grafický návrh Jiří Šigut.

Druhým významným vydavatelským počinem se stala kniha Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru, jejíž texty vytvořilo sehrané autorské trio Miloš Matěj, Jaroslav Klát a Irena Korbelářová. Kniha prezentuje vývoj těžby v ostravsko-karvinském revíru, jeho specifika a význam takovým způsobem, aby odborné informace a historická fakta byla přístupná širší veřejnosti. Stěžejním tématem jsou důlní objekty a technická zařízení, prohlášená za kulturní či národní kulturní památky. Vývoj jednotlivých lokalit v časovémhorizontu přibližuje rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace, případně historická plánová dokumentace. Prostorové souvislosti, kontext obytných zón a průmyslové krajiny dokládají mapové podklady se zákresy jednotlivých areálů a důlních jam.
Na 224 stranách se tak čtenáři budou moci seznámit nejen s historií dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru, ale také s technickým a stavebním vývojem dolů, s nejdůležitějšími podnikatelskými a těžebními společnosti, které v tomto regionu působily, a s jednotlivými doly, jež jsou dnes památkově chráněny. Součástí i této publikace jsou seznamy literatury a pramenů, registr úvodních důlních děl a rozsáhlé mapové přílohy.Tato publikace byla vydána s finančním přispěním Nadace Landek, akciové společnosti OVaK a také ministerstva kultury, které ji podpořilo v rámci institucionálního výzkumného úkolu NPÚ, který se soustředí na industriální kulturní dědictví České republiky.
Obálka publikace Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru, grafický návrh obálky Michaela Ryšková a Ivo Sumec.

Slavnostní křest obou těchto publikací proběhne ve čtvrtek 1. dubna 2010 v prostorách národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích od 18.00 hod. za přítomnosti, primátora města Ostravy, generální ředitelky NPÚ, generálního ředitele Vítkovic, a. s., starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dalších významných hostů.
Součástí programu bude představení publikace spojené s autogramiádou, hudební vystoupení skupiny Johanband a podvečerní prohlídka strojovny této národní kulturní památky.
0 komentářů
přidat komentář