Krajina si zaslouží větší pozornost, shodli se v Chebu odborníci

Zdroj
Pavel Peňás
Vložil
ČTK
23.09.2006 19:25
Praha

Cheb - Péči o krajinu a její kulturně-historické hodnoty by se měla věnovat větší pozornost, shodli se dnes odborníci na mezinárodním odborném sympoziu Architektonické dědictví krajiny v Chebu. Vláda by podle závěrečného memoranda měla vytvořit platformu koordinující péči o kulturní krajinu v zemi.

    Sympozium uspořádalo město Cheb na závěr Krajinné výstavy bez hranic, která je podle přítomných jedním z příkladů citlivě a zároveň architektonicky zajímavé úpravy krajiny. Sympozia se zúčastnili jak zástupci architektonické obce, péče o životní prostředí, památkové péče i občanských sdružení.
    "Když před šesti lety přišel Cheb na ministerstvo životního prostředí s projektem Krajinné výstavy, neuměli jsme si vůbec představit, o co jde," vzpomínal ředitel Národního památkového ústavu Tomáš Hájek, který tehdy na ministerstvu pracoval.
    Chebská Krajinná výstava ukázala, že v České republice není žádný dotační titul, který by pomohl obcím v komplexní úpravě krajiny. "Museli jsme celý projekt rozdělit na dílčí projekty, a na ty pak žádat o dotace. Ale možnost získat podporu na celý komplex tak, jako je tomu v Německu, u nás není," uvedl místostarosta Chebu Pavel Vanoušek.
    Podle Hájka se stále více začíná ochrana památek chápat nejen jako péče o jednotlivé objekty, ale o celé soubory, včetně kulturní krajiny. "Zároveň je ale důležité, aby z krajiny nemizeli lidé. Podporovat by se tedy měly i malé obce a pracovní místa v nich," uvedl Hájek.
    Podle Matěje Spurného ze sdružení Antikomplex je při péči a plánování krajiny nutné si uvědomit to, že kulturní krajina je nejcennějším statkem. "I když je proměnlivá," dodal.
0 komentářů
přidat komentář