Konkurz na místa vedoucích Ateliérů architektury III. a IV. VŠUP

Vložil
Tisková zpráva
13.04.2011 17:30
Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo:
  1. Vedoucího Ateliéru architektury III (plný úvazek)
  2. Vedoucího Ateliéru architektury IV (plný úvazek)
Vypsaným výběrovým řízením se nabízí jedinečná možnost vytvořit optimální skladbu Katedry architektury, která je jedním z hlavních oborů VŠUP. Rozmanitost profilů jednotlivých vedoucích osobností a jejich přístup k tvorbě i výuce bude velmi důležitým hodnotícím kritériem.

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru architektura, praxe v oboru
Předpokládaný nástup: 1.10. 2011

Písemné přihlášky spolu s následujícími přílohami:
  • koncepce výuky
  • profesní životopis
  • stručné portfolio
  • úředně ověřené doklady o získané kvalifikaci
  • kontaktní údaje
zašlete nejpozději do 25. 5. 2011 poštou na adresu VSUP k rukám paní Jaroslavy Zippeové.

Průběh výběrového řízení
Výběrové řízení je trojkolove. V prvním kole zhodnotí komise zaslané podklady a vybere kandidáty pro 2. kolo, které proběhne formou krátkého pohovoru s přijímací komisí (cca 15 min). Na základě rozhodnutí komise postoupí vybraní uchazeči do kola třetího. Tím je veřejná přednáška před akademickou obcí v délce 30 minut.
Je nezbytně nutné, aby si kandidáti, kteří uspějí v 1. kole, rezervovali pro další kola výběrového řízení celý den.
2. kolo -10. 6. 2011 v dopoledních hodinách (přesný harmonogram bude včas oznámen)
3. kolo -10. 6. 2011 v odpoledních hodinách

Výsledky výběrového řízení budou uchazečům oznámeny standardním postupem do 30. 6. 2011.
0 komentářů
přidat komentář