Knižní Dějiny Brna rozšířil svazek věnovaný architektuře a umění

Zdroj
Jan Tomandl
Vložil
ČTK
30.03.2016 20:10
Brno

Brno - Knižní řadu Dějiny Brna rozšířil nový svazek věnovaný uměleckohistorickým památkám. Vyšel jako třetí v pořadí, nicméně v edici rozvržené do sedmi svazků zaujímá závěrečnou pozici. Dějiny Brna vznikají z popudu magistrátu, který na dosud nejrozsáhlejší počin věnovaný historii města vyčlenil až 15 milionů korun. Cyklus by měl být kompletní v roce 2018.

Nový svazek popisuje konkrétní místa s ohledem na jejich urbanistický vývoj, architekturu a umělecké památky. Velký prostor dostal Petrov se Špilberkem, dále brněnské podzemí, náměstí, kláštery i někdejší periferie. Knihu lze podle autorského týmu užívat i jako průvodce - pokud ovšem čtenáři nevadí hmotnost a objem svazku o 885 stranách na křídovém papíře.

Kniha vyvrací i některé mýty či omyly. Třeba pověst o tajemném jezeru pod Petrovem spojuje se zatopenými sklepy někdejší hospody U Fajfky, kde jsou činné studny. Při průzkumu sklepení museli novodobí průzkumníci použít člun a při svitu luceren proplouvat pod klenbou porostlou krasovou výzdobou, která vznikla průsakem povrchových vod.

Další brněnská pověst popisuje, jak se císař Josef II. osobně nechal nakrátko zavřít do jedné z kobek špilberského vězení, a pak tento trest v jeho nejpřísnější formě, kde odsouzenci přežívali jen pár týdnů či měsíců, nadobro zrušil. "Realita je právě opačná, Josef II. osobně tento způsob trestu na Špilberku zavedl a rozsudky tohoto typu také potvrzoval," napsal historik Jiří Vaněk v kapitole věnované hradu. Podmínky výkonu trestu zmírnil až Leopold II.

V Dějinách Brna zatím vyšly svazky věnované nejstarší historii a středověku. Historici zpracovávají období stavovského státu a habsburského absolutismu, průmyslové revoluce a 20. století. Přinesou také komplexní pohled na dějiny později připojených obcí. Svazek s číslem sedm vyšel jako třetí v pořadí kvůli různé míře zpracovanosti pramenů k jednotlivým epochám.

Dosud poslední knižní dějiny města vyšly na přelomu 60. a 70. let ve dvou svazcích. Byly však poplatné době. Navíc se málo věnovaly například církevním institucím a okrajovým částem města.

0 komentářů
přidat komentář

Související články