Kniha industriální architektury seznamuje s průmyslovým dědictvím

Vložil
ČTK
31.01.2007 12:00
Praha

Praha - Kniha "Industriál, paměť, východiska" seznamuje čtenáře s českým průmyslovým dědictvím minulých staletí. Vychází z mnohaletého bádání památkářů, teoretiků a historiků architektury z Výzkumného centra průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze. K 300. výročí vzniku ČVUT ji vydalo nakladatelství Titanic.

Kniha není jen historickým přehledem architektury a typologií industriálních staveb navazující na technologie průmyslových odvětví, nebo nostalgickým pohledem na to, co zbylo z průmyslové éry českých zemí. Ohrožená nebo už zanikající technická monstra a jejich bizarní atmosféra se stávají inspirací. Jejím cílem je seznámit veřejnost s průmyslovým odkazem a novými trendy v jeho chápání.
Autoři Eva Dvořáková, Benjamin Fragner a Tomáš Šenberger patří k iniciátorům Sekce ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v Praze (1987) i k zakladatelům Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze. Popularizují problematiku a nové trendy v chápání průmyslové architektury a připravují mezinárodní bienále "Industriální stopy", které se bude konat na podzim a bude součástí oslav jubilea ČVUT.
Publikaci doplňují barevné fotografie Pavla Friče, které zachycují autentický stav některých průmyslových objektů a areálů v Česku v letech 2003 až 2006. Vstupní esej Benjamina Fragnera nabízí kromě dějin industrializace také vývoj názorů na záchranu mizejících hodnot průmyslového dědictví.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT vzniklo v roce 2002. Koordinuje a metodicky podporuje mezioborovou spolupráci odborníků a institucí, kteří se zabývají historií, architekturou, urbanistickými souvislostmi, vývojem technologií a ekologickými i ekonomickými hledisky výzkumu, záchrany a nového funkčního využití technických památek a průmyslových staveb a industriálních areálů. Provádí výzkum a soustřeďuje databáze objektů průmyslového dědictví České republiky v kontextu světového vývoje.

Související
industriál_paměť_východiska picture
FRAGNER, Benjamin; DVOŘÁKOVÁ, Eva; ŠENBERGER, Tomáš: industriál_paměť_východiska
Nakladatelství TITANIC, 2007
Naše cena: 690 Kč (doba expedice: do 10 dnů)
0 komentářů
přidat komentář