Katastrální úřad připravuje nový registr za 347,5 milionů

Vložil
ČTK
17.09.2009 15:35
Praha

Praha - Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) připravuje registr územní identifikace a nemovitostí. Ten má být jedním ze čtyř základních registrů veřejné správy. ČTK to dnes řekl místopředseda ČÚZK Karel Štencel. V  souvislosti s přípravou registru vypsal úřad výběrové řízení na jeho dodavatele. Hodnota zakázky je 347,5 milionu korun.
    Údaje z registru budou považovány za referenční, a ostatní úřady je tak budou muset povinně využívat. Data nového informačního zdroje budou obsahovat prvky územního členění od území státu až po jednotlivé pozemky a budovy.
    "Hlavním přínosem bude bezesporu to, že bude vybudován jediný závazný registr adres všech stavebních objektů a tyto adresy budou v systému základních registrů jednoznačně provázány s adresami domů a provozoven," uvedl Štencel. Obce navíc získají jednotný nástroj pro správu svých částí, názvů ulic a popisných nebo evidenčních čísel.
    O všech prvcích budou v registru vedeny lokalizační a identifikační údaje, tedy souřadnice a jednoznačný číselný nebo textový popis. Ke stavebním objektům budou navíc evidovány i adresy a technicko-ekonomické údaje, jako je například rok dokončení, počet bytů nebo připojení na sítě.
    Podle stávajícího znění zákona o základních registrech musí být informační systémy připraveny do 1. července 2010. Od tohoto data budou mít podle místopředsedy ČÚZK správci registrů jeden rok na naplnění daty a spuštění plného provozu celého informačního systému všech čtyř základních registrů.
    Mezi další základní registry patří registr obyvatel, registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností.
0 komentářů
přidat komentář