Jan Kaplický napsal knihu o svém otci pro svého syna

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
27.02.2009 09:15
Praha

Praha - Vzpomínku na svého otce, sochaře Josefa Kaplického, napsal pro svého syna nedávno zesnulý architekt Jan Kaplický. Kniha Josef a Josef vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v pražské Galerii Zdeněk Sklenář, která se bude konat od 19. března do 2. května.

    Ve spolupráci s Alba Design Press vydal knížku jako svou přílohu týdeník Respekt. Jméno a dílo Josefa Kaplického není širší veřejnosti příliš známé, přesto na pražské Uměleckoprůmyslové škole vychoval mnoho známých umělců, jeho žačkou byla například Adriena Šimotová. "Jeho působení na škole bylo samo téměř uměleckým dílem. Skrze svého žáka vyjadřoval vlastně nepřímo sám sebe," píše o něm v knize.
    Kniha je koncipována jako volný dialog inspirace mezi dědečkem a vnukem, jehož futuristické skici a portréty otce doplňují výběr prací dědečkových. Jan Kaplický a Alan Záruba, spoluautor publikace, do knihy vybrali množství dosud nepublikovaných náčrtů, fotografií soch a plastik, obrazů, grafických a architektonických návrhů. Výstava uplatní původní koncept a projekt, který byl dokončen ve studiu Future Systems krátce před nedávnou náhlou smrtí Jana Kaplického.
    Výtvarník a pedagog Josef Kaplický se narodil v roce 1899 ve Vysokém Mýtě. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění. Později na dnešní Vysoké škole uměleckoprůmyslové vedl vlastní školu užité malby a zpracování skla a vychoval několik generací žáků (mimo jiné Libenský, Roubíček, Cígler, John, Šimotová, Válová).
    Kaplický zasáhl do mnoha výtvarných oborů - byl designérem, grafikem, malířem, sklářem i sochařem. Většina jeho monumentálních děl se stala součástí významných architektonických dominant: navrhl vitráže pro Gočárův a Wachsmanův kostel sv. Václava ve Vršovicích, okna pro baziliku sv. Jiří na Pražském hradě, dlažbu pro prostory Zemské banky v centru Prahy. Kaplický byl členem spolku výtvarných umělců Mánes a poté Umělecké besedy. Zemřel v roce 1962. Soubor jeho statí o umění Záznamy vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v roce 1998.
0 komentářů
přidat komentář