Individuální bydlení jako výzkumné téma

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
06.11.2014 10:45

V pátek 7. listopadu 2014 se na Fakultě architektury ČVUT v Praze koná mezinárodní vědecká konference doktorského studia  Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Zváni jsou studenti a všichni příznivci dobré architektury .

2. ročník konference představí nejnovější výsledky výzkumu v oblasti individuálního bydlení. Kromě studentů doktorského studia z FA ČVUT v Praze, FA VUT v Brně a VŠB – TU Ostrava, vystoupí se svými příspěvky architekti, jejichž architektonická teorie a praxe je oceňována v České republice i v zahraničí.

Hlavně během několika posledních let došlo k velkému kvalitativnímu vzestupu publikací týkajících se rodinných domů. Nedá se říci, že by se celková kvalita skokově zvýšila, ale pro odbornou i laickou veřejnost mohou být dostupné velice kvalitní příklady realizací. Můžeme ale s klidem prohlásit, že toto téma bude zcela vyčerpané až v okamžiku, kdy v okolí měst, obcí přestanou stále nesmyslným způsobem (byť podle platných územních plánů) zaplavovat rodinné domy, z nichž a jejichž umístění v území není cítit vztah ke svému okolí, krajině“, uvádí ve sborníku ke konferenci Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. z Fakulty architektury ČVUT.

Na programu konference jsou dva křty publikací z dílny Stempel Tesař Beneš.  V 16.00 hodin bude ve dvoraně FA ČVUT představena publikace Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře O RODINNÝCH DOMECH: ROZHOVORY S ARCHITEKTY, tematické a do hloubky propracované rozhovory, které Tesař zpracoval v letech 2012-2014 jako součást výzkumu ke své disertační práci a které přináší zajímavý průřez současnou českou architektonickou scénou.

Konferenci uzavře v 18.00 hodin v přednáškovém sále Kotěra křest knihy CZECH HOUSES / ČESKÉ DOMY, autorský výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v České republice po roce 1989. Večerem bude provázet Adam Gebrian a publikované domy představí netradičně přímo jejich majitelé. Více zde

Vstup na konferenci je volný bez předchozí registrace. Přednášky jsou určeny pro studenty i odbornou veřejnost a je možné se jich zúčastnit nezávisle na dalším programu.

Pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ústav navrhování I., doc. Ing. arch. Ján Stempel. Konference byla podpořena studentským grantem SVK 46/14/F5.
0 komentářů
přidat komentář