Ideová studie dostavby areálu Holešovického výstaviště

Zdroj
Ing. arch. Jan Lefner | NOWO
Vložil
Jan Kratochvíl
12.08.2009 09:30
V roce 2007 jsme ve spolupráci dvou ateliérů DI5 a NOWO vypracovali pro společnost Incheba ideovou studii možného dalšího rozvoje areálu.
      Celková urbanistická koncepce je založena na záměru postavit za Průmyslovým palácem ve dvou etapách dvě nové, souběžně orientované velkokapacitní haly. Hlavním motivem je zdůraznění středové urbanistické osy, procházející celým areálem. Zásobování hal probíhá jak zboku, tak uličkou mezi nimi.
      Pěší průtah areálem dle staršího návrhu architektů Smetany a Kulíka začíná již v předprostoru výstaviště širokou pozvolnou rampou, klesající dolů pod Průmyslový palác. Zde má být situováno zákaznické centrum s prodejem vstupenek atd.
Ze zákaznického centra návštěvníci pokračují průchodem v suterénu, kolem Křižíkovy fontány, dále do areálu výstaviště.

Modrá hala F, NOWO
Stávající Křižíkovy pavilony C a E z roku 1991 jsou včleněny do nové haly.
Pavilon o celkové výstavní ploše 13 000 m² je se světlou výškou 13 - 18 m připraven na jakoukoli výstavní akci; od zubařského veletrhu po výstavu lesních strojů.
Pasáž procházející středem modrého pavilonu, pojme po každé straně 4 podlaží kancelářských a konferenčních prostor. Nad tribunami původních Křižíkových pavilonů jsou situovány dvě restaurace s výhledem na Křižíkovu fontánu.
Obě poloviny haly o půdorysném rozměru 73 x 85 m jsou zastřešeny velkorozponovou ocelovou konstrukcí bez vnitřních podpor. Hala je opláštěna modrým plechem s metalickou úpravou.
 
Stříbrná hala G, DI5
V další etapě měla být postavena stříbrná hala dle návrhu DI5. Její koncepce je založena na podobném principu jako výše zmíněná modrá hala.
Zajímavostí je nosná příhradová konstrukce, umístěná vně budovy. Vnitřní prostor, jinak nižší haly, tak není dále zmenšen. Kapacita výstavní plochy je srovnatelná s modrou halou.

Aktuální situace
Zpráva ČTK z roku 2006 informovala, že nájemce výstaviště hodlá do areálu investovat a otevřít novou výstavní halu v roce 2008.
Po vypracování našeho návrhu další komunikace ze strany Incheby vyzněla do ztracena a na projektu se nepokračuje.
Handrkování Incheby s městem se stalo legendárním. Slovanská epopej i při riziku, že o ní Praha přijde, zůstává v nevhodných podmínkách prostor zámku v Moravském Krumlově.
Další kapitolou je požár Průmyslového paláce a tahanice kolem jeho rekonstrukce. Rozvoj výstaviště s více než stoletou tradicí se zastavil a areál chátrá.
0 komentářů
přidat komentář