Hraví architekti se pustili do práce!

Zdroj
Architecture week
Vložil
Tisková zpráva
02.06.2014 16:40
Děti ze 4. a 5. tříd základních škol, které jsou zapojeny do výtvarného projektu Hravý architekt 2014 – Děti na Pražském hradě, již s nadšením pracují na svých obrázcích. V letošním roce kreslí a malují na téma architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou. Takže kreslí reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty , které předtím objevují na společných vycházkách po svém městě.

Na většině škol již proběhly nebo právě probíhají přípravné přednášky, besedy a procházky s místními architekty a odborníky, kteří dětem vyprávějí o architektuře, jejím vzniku a tvůrcích. Děti se dozvídají také , jak jejich město vznikalo, povídají si o zajímavých historických stavbách a místech, o architektonickém dědictví a o tom, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně. Seznamují se i s profesí architekta a památkáře s významem kvalitní architektury pro každodenní život.

Jakmile děti dokončí svoje obrázky, vyberou ty nejlepší, které budou představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře na Pražském hradě, ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014.

Třídy, které na projektu pracovaly, tady také stráví celý den: ve stanovený den přijedou děti v doprovodu svých pedagogů na Pražský hrad, kde si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připravenéhoprogramu a dílen.
Například v Jižních zahradách, na Plečnikově vyhlídce, pro ně organizátoři ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a známými architekty připravují úžasné tvůrčí dílny a workshopy neboprohlídku Jižních zahrad.

Organizátoři projektu chtějí pokračovat v nové tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě. V letošním roce se projektu účastní a na Pražský hrad přijedou i děti z ostatních zemí Visegrádské 4: Slovenska, Polska a Maďarska. Do projektu se zapojily rovněž děti z Itálie, která bude předsedat Evropské Unii. Celkem se letos Hravého architekta účastní více než 800 dětí. Výstava nejlepších dětských prací Hravý architekt 2014 se v následujícím roce (2015) představí nejen v České republice, ale i vzahraničí, například v Bratislavě, Tel Avivu nebo Paříži.
0 komentářů
přidat komentář