Hlavním architektem Č.Budějovic bude Jan Němec

Zdroj
Jaroslava Mikešová
Vložil
ČTK
19.12.2013 15:20
České Budějovice

Jan Němec

České Budějovice - České Budějovice budou mít od ledna hlavního architekta. Komise ho vybrala na třetí pokus. Hledat ho začala už v roce 2011. Naposledy oslovila pět konkrétních osobností a zveřejnila výzvu na internetu. Ze tří architektů, kteří na nabídku reagovali, porota vybrala dvaašedesátiletého absolventa ČVUT a spolumajitele architektonického ateliéru AR18 Jana Němce. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová (OPB).

    "Hlavní architekt bude fungovat jako externista. Čtyřčlenný Útvar hlavního architekta pro něj bude vykonávat servisní činnost a zajišťovat běžnou agendu," uvedla Popelová. Pokud se zbývající uchazeči proti verdiktu komise neodvolají, město s Němcem podepíše smlouvu od ledna 2014.
    Němec chce činnost odboru rozdělit do tří agend, jedna bude zaměřená na zastupování města v územních řízení a při vydávání stanovisek, druhá na urbanistickou koncepci a třetí na dopravní a technickou infrastrukturu.
    Němec komisi oslovil svou vizí vytýčit přirozené hranice zastavěného území města a vytvořit kolem něj převážně zelený prstenec. Chtěl by vrátit městu jeho funkci a nemovitostem v centru jejich hodnotu. Podporovat chce malé obchody. Levobřežní sídlištní město, které se počtem obyvatel rovná okresnímu městu, chce přeměnit na svébytnou a životaschopnou čtvrť. Chce pečlivěji zpracovávat regulační plány, lépe koordinovat dopravu a parkování a zamezit výstavbě průmyslových objektů na zelené louce.
    Podle Popelové tyto oblasti sice současný územní plán města ošetřuje, ale zastupitelé musí často čelit tlakům investorů na jeho změny. "Mnohdy je pro investory jednodušší stavět na zelené louce, než dostavovat centrální město či rekonstruovat stávající objekty. Město si slibuje, že hlavní architekt jim bude schopen lépe čelit, a bude dostatečnou autoritou, aby argumenty přesvědčil zastupitelstvo, například aby změny v územním plánu neschválili," uvedla náměstkyně.
    Hlavní architekty nemají všechna krajská města. Útvary hlavních architektů pak mají různé kompetence.
0 komentářů
přidat komentář