Druhá výzva České komoře architektů v souvislosti se Štvanicí

Ivan Kroupa

Zdroj
Ivan Kroupa
Vložil
Tisková zpráva
20.10.2013 18:40
Soutěžní panely II. kola

Obhajte smysluplnost své existence a vyřešte problémy s vámi zaštítěnou architektonickou soutěží. Architekt se z principu a z povahy své práce neodvolává a nesoudí. Má hrdost a čest. A má komoru, kterou platí, aby řešila excesy vůči profesi a architektům.

Rekapitulace zatím známých pochybení vypisovatele soutěže a poroty.
 1. Z médií a vyjádření primátora v tisku je zřejmé, že se odvolali někteří účastníci soutěže. K tomu ale nemohlo dojít, protože výsledky nebyly zveřejněny a soutěž je anonymní. Někteří účastníci soutěže pravděpodobně dostali informace, jiní ne.
 2. Opět z médií, nikoliv standartním a korektním způsobem, se dostala na veřejnost informace, že soutěž řeší ÚHOS. Soutěžící nedostali od poroty, od sekretáře soutěže žádnou informaci. Dodnes.
 3. V průběhu soutěže došlo dle médií i reakcí primátora k lobistické schůzce na magistrátu za umístění budovy filharmonie na ostrově, respektive lobing za ty architekty, kteří tam filharmonii situovali.
 4. Vyhlášení výsledků dle harmonogramu je v pětiměsíčním zpoždění a to i přes to, že před pěti měsíci někteří porotci v médiích potvrdili, že je znám vítěz soutěže. Pět měsíců jsou účastníci poroty zastupující profesi těmito informacemi zvýhodňováni oproti ostatním architektům. Někteří tyto informace nekorektně využívají – bez zveřejnění výsledků se jim nelze bránit (plánování pracovních aktivit, sestavování týmů,…).
 5. Před čtyřmi měsíci měly být proplaceny finanční náklady za druhé kolo, ceny a odměny (porota si vyžádala od soutěžících ve druhém kole práci, která podle zvoleného konceptu mohla nákladově překročit půl milionu korun). Ekonomické komplikace soutěžících nejsou zjevně pro vypisovatele soutěže a porotu problémem.
 6. Soutěžní panely dosud neuzavřené anonymní architekonické soutěže byly použity jako ochranný materiál oken, podlahy a podobně při stavební činnosti nesouvisející se soutěží. Došlo k jejich poškození, došlo k dehonestaci autorů architektů a profese.
Česká komora architektů by měla jednat ve dvou etapách.

První etapa
 1. Vyzvat a donutit vypisovatele soutěže k okamžitému zveřejnění výsledků a zveřejnění zápisu z průběhu porotování. Měla by trvat na tom, aby to proběhlo v řádu hodin, aby nemohlo dojít k dalším pochybením, k dalším manipulacím.
 2. Vyzvat a donutit vypisovatele soutěže k okamžité úhradě svých finančních závazků vůči soutěžícím a to v řádu dnů, aby se minimalizovaly další škody.
 3. Vyzvat vypisovatele soutěže, aby sdělil, jak bude prezentovat veřejnosti soutěžní návrhy, když dopustil jejich poškození a pravděpodobně i ztrátu (viz. foto soutěžních panelů v exteriéru u kontejneru).
Druhá etapa
 1. Vyzvat vypisovatele soutěže, aby zveřejnil kdo, proč se odvolal a jak je možné, že k takovému odvolání došlo. Kdo je za únik informací u anonymní soutěže odpovědný.
 2. Vyzvat magistrát, aby zveřejnil, kdo se účastnil lobistické schůzky za umístění budovy filharmonie na Štvanici a zda se jí účastnil někdo ze soutěžících či poroty.
 3. Domoci se na vypisovateli soutěže plošné náhrady pro všechny účastníky soutěže, kterým byl znehodnocen soutěžní návrh a znevážen jeho obsah.
 4. Dle získaných informací a reakcí vypisovatele soutěže zvážit právní kroky.
V takovéto situaci je pořádat diskuzní setkání o architektonických soutěžích dne 22.10.2013 nevhodné.
18 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Spící soutěž na Štvanici?
Tomáš Vích
20.10.13 10:12
.
Ida Chuchlíková
20.10.13 10:32
+1
David Hlouch
21.10.13 12:09
a propo...
Zdeněk Skála
21.10.13 12:50
Vyzývat...
Winter
21.10.13 12:00
zobrazit všechny komentáře

Související články