Doplňovací volby do Správní a Dozorčí rady NČA

Zdroj
Vložil
Tisková zpráva
21. 06. 17. 04:15
Doplňovací volby do Dozorčí rady Nadace české architektury na funkční období od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2022
K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen dozorčí rady  Pavel Nasadil.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo v dozorčí radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 28. června 2017, do 14,00 hod. 
Volby proběhnou 28. června 2017.

Doplňovací volby do Správní rady Nadace české architektury na funkční období od 1. 7. 2016 do 1. 7. 2022
K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen správní rady Jakub Fišer.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo ve správní radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 28. června 2017, do 14,00 hod. 
Volby proběhnou 28. června 2017.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články