Dopis předsedy představenstva ČKA ministrovi kultury v souvislosti s realizací výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje

Vložil
Tisková zpráva
12.12.2009 11:35
Vážený pan

Prof. Václav Riedlbauch
Ministr kultury

Ministerstvo kultury Maltézské nám. 1 118 11 Praha 1
V Praze dne 8. 12.2009 Č.j.: 1296-2009/MV

Věc: Vědecká knihovna Moravskoslezského kraje


Vážený pane ministře,

v souvislosti s navázáním užší spolupráce mezi Ministerstvem kultury a Českou komorou architektů (dále ČKA) se na Vás obracíme s následujícím podnětem a prosbou o pomoc.

Přes protesty veřejnosti pokračuje v Ostravě proces vedoucí ke zrušení realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje (dále MSK) podle projektu architektů Kuby a Pilaře.
Tomuto projektu, který je kompletně připraven k výběru dodavatele stavby, takže výstavba knihovny by mohla být zahájena na jaře příštího roku, předcházela pětiletá pečlivá příprava:
 • vypsání a uskutečnění regulérní architektonické soutěže podle pravidel ČKA,
 • vyhodnocení soutěže profesionální porotou složenou ze zástupců MSK, knihovníků a architektů a určení vítězného návrhu,
 • vypracování projektové dokumentace vč. doplnění stavby o garážovací objekt pro širší potřeby města, zejména pro blízkou budovu ostravské Janáčkovy filharmonie,
 • pořízení stavebního povolení,
 • vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • kompletní zajištění financování z prostředků MSK, státu a EU.
Tento proces, který byl opakovaně schvalován zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (před volbami i po nich) a který podle našich odhadů představoval finanční náklady cca 25 mil. Kč, má být nyní ukončen.

První argumenty, které uváděl hejtman MSK pro zdůvodnění tohoto rozhodnutí, se nám spolu s kolegy architekty Kubou a Pilařem podařilo vyvrátit: stavba není megalomanská:
 • její náklady – tj. necelých 11 tis.Kč/m³ jsou přiměřené, dokonce o něco nižší než letos otevřená Národní technická knihovna v Praze - Dejvicích
 • náklady, uváděné v soutěži v r. 2004, nebyly v závazných podmínkách soutěže; ve stadiu soutěžního návrhu nelze jejich výši přesně specifikovat; stavba byla navíc rozšířena o zmíněný parkovací objekt.
Finanční náklady byly ostatně zastupitelstvem ještě v úvodu letošního roku akceptovány.
Další uváděné argumenty lze vyvrátit podobně:
 • výše provozních nákladů novostavby Vědecké knihovny MSK je srovnatelná s knihovnami v jiných krajích.
 • jakákoliv stavba nové knihovny bude mít jistě vyšší provozní náklady než současné provizorium v budově ostravského magistrátu,
 • navrhovaný postup - postavit knihovnu podstatně levněji - není srozumitelný,
 • současný projekt obsahuje vybavení odpovídající dvěma ostravským univerzitám i počtu studentů a obyvatel regionu,
 • přistoupit k výstavbě knihovny bez architektonické soutěže a na základě veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby je nekulturním krokem zpět.
Vážený pane ministře, dovolte, abychom Vás jakožto příznivce a znalce hudby požádali o podporu dobré architektury - vždyť mají spolu tolik společného.

Věříme, že se podaří - na základě transparentního a v demokratických státech obvyklého procesu - navázat na naše tradice a postavit kvalitní, občany i veřejností vítanou stavbu. Dali jí výstižný název „Černá kostka". Ostrava, která letos soutěží o titul Města kultury, si ji jistě zaslouží.

S přátelským pozdravem

Ing. arch. Dalibor Borák
předseda České komory architektů
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ne !
Petr
14.12.09 01:14
vyborne
jiri koten
14.12.09 01:02
Pane arch. Boráku
taky karel
15.12.09 12:34
pane "taky karel"
Eva
15.12.09 06:12
zobrazit všechny komentáře