Dni architektúry 2014 v Bratislave : staré novým

Zdroj
Katarína Andrášiová
Vložil
Tisková zpráva
10.05.2014 07:30
Architektonické dielo počas svojej existencie prechádza rôznymi štádiami vývoja a premien. Dozrieva v čase a podľa prístupu vlastníka k údržbe dospieva buď k svojmu zániku alebo k obnove, často i k novému využitiu. A práve Dni architektúry 2014 sú venované téme súvisiacej s obnovou historických objektov.

Spoločným znakom vybraných diel je nielen ich nedávna komplexná obnova. Všetky budovy, hoci rôznym spôsobom, poznačilo obdobie socializmu (1948 – 1989). Či už boli objekty odňaté súkromným vlastníkom, alebo ich ohrozil nezáujem, neodbornosť či nesolventnosť zo strany správcu alebo vlastníka – prevažne štátnych inštitúcií. Súčasná doba prináša nové možnosti, ktoré vyplývajú zo záujmu nových súkromných vlastníkov, z potreby aktuálneho využitia, z relatívne neobmedzeného trhu s novými materiálmi a technológiami, i z otvorenosti k nekonvenčným autorským prístupom. To všetko však zároveň so sebou prináša riziká straty autenticity diel, ich pôvodného charakteru a svojvoľného narábania s nimi.
Výber sme sa snažili koncipovať tak, aby obsahoval stavby rôznej typológie – od individuálneho bývania (rodinný dom staviteľa Ružičku), cez tradičnú koncertnú budovu Reduty, až po príklad z oblasti moderného bratislavského industriálu (Vodná veža, areál Istrochem). Vybrané diela demonštrujú celú škálu rozličných tvorivých prístupov, od sebavedomých autorských vstupov až po hlboký rešpekt k pôvodnému dielu.
Dni architektúry sa oficiálne otvoria vo štvrtok 15. mája 2014 o 17.00 formou vernisáže výstavy Monitoring moderny spojenej s panelovou diskusiou vo Výstavnom priestore ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave. Výstava bude kriticky reflektovať súčasnú prax v starostlivosti o dedičstvo modernej architektúry na Slovensku. Osem príkladov špičkových diel Slovenského modernizmu bude reprezentovať súčasnú dobrú prax, ale aj omyly a straty pri ochrane a obnove nášho dedičstva. Koncept výstavy vychádza zo spoločných výskumných projektov Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, Pamiatkového úradu SR a Katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave. Prinesie unikátne obrazové dokumenty, ale aj skutočné autentické „čriepky“ diel ako Behrensova Neologická synagóga, či Dedečkova Slovenská národná galéria. Panelová diskusia v rámci otvorenia výstavy bude platformou, na ktorej pozvaní architekti a výskumníci zaoberajúci sa obnovou modernej architektúry predstavia čo to je ako vzniká ona dobrá prax.

Moderátorka: Henrieta Moravčíková

Hostia: Martin Jančok, Denis Haberland, Martin Kusý a Pavol Paňák, Peter Szalay

Trvanie výstavy: 16. máj – 30. jún 2014
Miesto: Výstavný priestor oA, ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Koncept a koordinácia: Henrieta Moravčíková, Katarína Andrášiová, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková, Peter Szalay, Mária Topolčanská

Program:


Štvrtok 15. mája
17.00
otvorenie podujatia spojené s vernisážou výstavy Monitoring moderny
Výstavný priestor
ÚSTARCH SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 4

Piatok 16. mája
14.00

Ateliér Studený, Partizánska 33, Bratislava 1 (Ján Studený, 2013)

14.00

Rodinný dom staviteľa Růžičku, Krčméryho 15, Bratislava 1 (Beáta Hermannová, Juraj Hermann, 2008)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

15.00

Ateliér Vodná veža, Nobelova 34, Bratislava 3 (Martin Kusý, Pavol Paňák, Jana Paňáková, 2008)


Sobota 17. mája
10.00

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava 1
(Igor Palčo, Barbara Boríková, Naďa Doletinová, Miroslav Egyed, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava, 2007)

11.00

Hotel Tulip House, Štúrova 10, Bratislava 1
(Viktor Šabík a ateliér Šebo-Lichý, interiéry Zuzana Cambelová, 2008)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

12.00

City Gate, Nám. SNP 19, Bratislava 1 (Martin Kusý, Pavol Paňák, 2009)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

13.00

Reduta, Palackého 2, Bratislava 1 (Gabriel Drobniak, Dušan Jurkovič, Matúš Ivanič – G&D architektonická kancelária, reštaurátorské práce Vladimír Višváder – Villard Bratislava, 2012)

15.00

Vilka Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava 1 (Ján M. Bahna, František Starý – AA Ateliér architektúry, 1996)


Nedeľa 18. mája

9.00

Židovské komunitné múzeum a synagóga, Heydukova 11, Bratislava 1 (Martin Lepej, 2012)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

11.00
Obradná sieň na Židovskom cintoríne, Žižkova 36, Bratislava 1 (Ján Lukáč, 2013)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

12.00

Synagóga neológov v Žiline, Hurbanova 11, Žilina (Martin Jančok, o.z. Truc sphèrique, 2014)
Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články