Demolice industriálního dědictví v Klatovech - dosud není rozhodnuto

Zdroj
Václav Fiala (fialavaclav@seznam.cz)
Vložil
Jan Kratochvíl
22.01.2007 17:20
    V Klatovech v areálu bývalé Škodovky má vzniknout nebývale rozsáhlé obchodní centrum. Investor, společnost InterCora s.r.o. požádal v listopadu 2006 o územní rozhodnutí o takovém záměru. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.2006 kladné stanovisko nedalo. Investor podal tedy nový návrh, v něčem odlišný od původního a o stanovisku města se má rozhodnout na zasedání zastupitelstva dne 13.2.2007. O co jde?
    Klatovská továrna Škoda a.s. (původně Schifauerova továrna na obrábění kovů) skončila v úpadku. Opuštěné budovy a pozemky získal investor, který tam hodlá vystavět rozsáhlý obchodní areál, zarhnující prodejní a skladovací prostory, parkoviště, občerstvení a benzinovou čerpací stanici. Investor slibuje, že získá-li souhlas města, postaví nad stávajícím kruhovým objezdem ještě další (pod viaduktem směrem na Domažlice) a od něho objízdnou komunikaci pod železniční tratí na okraji areálu. Vedení města v tom vidí výhodu a toto řešen podporuje. Ne tak jednotné je zastupitelstvo, které zvažuje argumenty proti:
    Původní tovární budovy z roku 1850 jsou cenné a architektonicky nenahraditelné.  Namísto nich mají vyrůst  nevzhledné krabice . Obří obchody (v Praze jsou i větší, ale na klatovské poměry jde o projekt opravdu obří) přivedou do města další dopravu, jak osobní tak nákladní kamionovou.Přitom investor není schopen doložit, o kolik mohou narůst dopravní fronty a znečištění  životního prostředí. Areál představuje zastavěnou plochu o rozloze téměř 7 hektarů ( - to je plocha 7 klatovských náměstí) a bude v provozu týdně nepřetržitě, 24 hodin denně. Pro živnostníky v Klatovech to bude rána,  pro některé z nich likvidační. Náměstí se bude dál vylidňovat, zaniknou další provozovny. Supermarkety budou provozovat společnosti, které nemají sídlo v Klatovech, tudíž daňové příjmy z jejich činnosti skončí jinde.
    Jak dál, když vedení města přistupuje k záměru jako k jediné reálné variantě? To má pak za následek, že jednání se soustřeďuje na vylepšování dílčích složek záměru (pumpa se posune trochu dál, chodníky se o něco rozšíří apod.) a ? buďme rádi, že jsme pro občany něco uhráli.?.  Zkusme to místo toho  jinak ? využít možnosti adaptovat dosavadní areál, tedy zachovat to krásné a cenné. Klatovský výtvarník Václav Fiala poukázal v nedávném svém dopisu zastupitelům na pražský Karlín: průmyslová čtvrť postižená před pár lety povodní se zdála být zralá na demolici a výstavbu zgruntu novou .
    Zvítězil ale rozum, odvaha a dobrý nápad - poničené průmyslové objekty byly opraveny a rekonstruovány. V nich už žije obchod,  bydlí lidé, svítí kanceláře. Dnes je to chlouba Prahy a magnet pro domácí i cizinu.
    Zkusme tedy přesvědčit   investora, ať svůj majetek zhodnotí tímto způsobem. Na financování takové investice lze získat peníze z evropských fondů, určených na sanaci starých průmyslových areálů. Můžeme tak v Klatovech získat klenot, který zvýší hodnotu investorova majetku, zatraktivní město a přinese do jeho části v blízkosti náměstí nový život. A nebude-li investor chtít? Pak s ním jednejme o odkoupení či směně areálu a pokusme se takový projekt uskutečnit sami. Může-li být město investorem akce za 500 milionů korun, proč by se takto nemohlo angažovat v  akci za 50 milionů?
Jiří Štancl
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Klatovy
zo Slovenska
23.01.07 09:19
Škodovka
Petr Novák
11.01.10 06:41
zobrazit všechny komentáře

Související články