Demolice budovy bývalé přádelny firmy A. Landsberger čp. 1085 ve Frýdku-Místku

Zdroj
Petra Batková, Národní památkový ústav
Vložil
Tisková zpráva
05.05.2014 16:00
Probíhající demolici budovy bývalé přádelny firmy A. Landsberger čp. 1085 ve Frýdku-Místku nezabránila ani dlouhodobá snaha Národního památkového ústavu (NPÚ) o její prohlášení kulturní památkou. Návrh na prohlášení byl podán Ministerstvu kultury již v roce 2002. Stalo se tak na základě výsledků dokumentace textilního průmyslu, kterou prováděl Národní památkový ústav v letech 1999-2000. Probíhající demolice Landsbergerovy přádelny ve Frýdku-Místku připomíná naléhavou potřebu hledání cest ke změně postoje společnosti k průmyslovému dědictví. Průmyslové objekty a areály často tvořily a tvoří historickou identitu našich měst.

Archivní fotografii poskytlo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek


„Typologicky představuje Landsbergerova přádelna charakteristický příklad řešení textilní továrny své doby, architektonickým detailem se přizpůsobuje místním specifikům a zároveň svou monumentalitou překračuje místní měřítko. Nezastupitelná je také její role v urbanistickém rozvoji území kolem železniční stanice,“ říká památkářka NPÚ Mgr. Michaela Ryšková, autorka odborné publikace Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Doc. Miloš Matěj, ředitel Metodického centra ochrany technických památek a industriálního dědictví Národního památkového ústavu, připomíná, s jakou vážností dnes pohlíží NPÚ na mapování, zájem a zachování průmyslových budov a komplexů, které tvoří historickou identitu našich měst: „Již v 90. letech 20. století, kdy jsme začali systematicky zkoumat průmyslové dědictví, se ukázalo, že pro část veřejnosti vnímavou k historii místa představuje likvidace průmyslových objektů ztrátu. V současné době se otázkám významu a možnostem nového využití průmyslového dědictví věnuje řada odborných institucí a vysokých škol.”

Přesto v roce 2012 rozhodlo Ministerstvo kultury o neprohlášení bývalé přádelny firmy A. Landsberger čp. 1085 za kulturní památku. K neprohlášení přispěly i odmítavé postoje Odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku a oddělení kultury a památkové péče Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k dvojkolejné pěči o historické památky v České republice, kdy odborná stránka je svěřena Národnímu památkovému ústavu, ale výkonná funkce příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (v tomto případě Magistrátu města Frýdku-Místku), nebo krajským úřadům, jsou možnosti Národního památkového ústavu omezené. Zdá se, že právě zájem a podpora ze strany samotných odborů památkové péče městských a krajských orgánů bude v podobných případech zásadním faktorem při zachování historických objektů.
V této souvislosti ostravské územní odborné pracoviště NPÚ konstatuje, že současnou situaci kolem frýdecko-místeckého souboru textilek je nutno vnímat především jako selhání konkrétních pracovníků státní správy, kteří v rozporu s odbornými stanovisky marginalizovali hodnotu těchto objektů, čímž otevřeli cestu k plošným demolicím v širším historickém jádru města.

V nejbližších dnech zástupci Ministerstva kultury navštíví Frýdek-Místek, aby reagovali na výzvu pana primátora, jenž spolu se sdružením Vize FM dal podnět k zahajení nového správního řízení. Maximální možná míra ochrany dalších historických průmyslových objektů ve stejné lokalitě a okamžité zastavení probíhající demolice objektu přádelny by pomohly zachovat významné prvky, tvořící historickou identitu města Frýdek-Místek.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články