Chebské muzeum plánuje rekonstrukci statku v Milíkově

Vložil
ČTK
03.01.2018 13:50
Milíkov - Chebské muzeum plánuje rekonstrukci a zpřístupnění historického statku v Milíkově. Využít na to chce dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Úpravy a nová expozice má stát 24,4 milionu korun, sdělila dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Na statku jsou už v běhu přípravné práce.


Hrázděný statek v Milíkově, jehož nejstarší části pocházejí z konce 18. století, koupil v roce 2008 Karlovarský kraj. Díky péči předešlého soukromého majitele se dochoval v podobě ukazující původní účel statku jako samostatné hospodářské jednotky přes změny, kterými prošly usedlosti po druhé světové válce až po fenomén chalupaření.

Cílem plánované rekonstrukce je využití potenciálu chebského statku k pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost a zřízení naučné etnografické expozice v původních prostorách historického objektu. Expozice má seznámit návštěvníky s dějinami statku, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na statku, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru.

Klíčovou položku nové expozice tvoří restaurování, konzervování a řemeslná oprava 84 exponátů, z nichž 70 pochází z mobiliáře statku, zbylých 14 předmětů bude vybráno z dalších sbírek Muzea Cheb.
0 komentářů
přidat komentář