Časopis ERA21 má nového šéfredaktora

Zdroj
ERA21
Vložil
Tisková zpráva
02.01.2017 11:05
Od ledna 2017 střídá Zuzanu Morávkovou na pozici šéfredaktora časopisu ERA21 architekt a dlouholetý spolupracovník redakce Filip Landa. „Filipa Landu pojí s časopisem několik let spolupráce, během kterých se koncepčně podílel na několika tematických číslech a autorsky na řadě odborných textů. Navíc disponuje zkušenostmi z publikační i architektonické praxe. Jeho odbornost a orientace v oblasti architektury a urbanismu jsou zárukou, že ERA21 si zachová současnou stabilitu i kvalitu obsahové úrovně,“ komentovala změnu Zuzana Morávková. „Tištěná média to v současné době nemají lehké, ale ERA21 si díky intenzivní koncepční práci předchozích šéfredaktorů a odbornému kreditu redakční rady drží výsadní postavení nejen na české architektonické scéně. Rád bych na práci mých předchůdců navázal, udržel unikátní tematické zaměření jednotlivých čísel a pokusil se v časopise více reflektovat aktuální dění v oboru. Chtěl bych ještě více rozšířit naši působnost i mimo samotné stránky časopisu,“ dodává nový šéfredaktor.

Filip Landa
(*1984, Litoměřice) je architekt, poutník, otec dvou dětí. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), za svou diplomovou práci obdržel cenu rektora TUL. Studoval také v Belgii (2010-11 Sint-Lucas Architectuur Gent), praxi získal v architektonických kancelářích v USA (2009 Page & Turnbull, San Francisco) a v Nizozemsku (2009 MATH architecten, Delft). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje samostatnou architektonickou praxi s manželkou v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Kromě autorství či editorství řady odborných publikací působil jako editor publikací výzkumu metodiky zadávání územních plánů na FA ČVUT v Praze (2013-15). Je spoluzakladatelem a koordinátorem odborných regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a Litoměřice-Leitmeritz.net. S časopisem ERA21 spolupracuje od roku 2012, nejprve jako příležitostný kurátor, odpovědný redaktor vybraných čísel, poté v pozici externího redaktora a člena redakční rady.
0 komentářů
přidat komentář

Související články