Bylo zahájeno vyšetřování soutěže na Národní knihovnu

Zdroj
ČKA | Markéta Pražanová
Vložil
Tisková zpráva
16.05.2007 14:50
Architektonickou soutěž na řešení nové budovy národní knihovny nelze považovat za uzavřenou. V těchto dnech obdržela Česká komora architektů několik vyjádření k průběhu soutěže, a to od UIA (Mezinárodního svazu architektů) v Paříži i od Bundesarchitektenkammer (Německé komory architektů).
Wolf Tochtermann, člen odborné poroty pověřený UIA dohledem nad průběhem regulérnosti soutěže na řešení nové budovy národní knihovny v Praze na Letné, ujistil v těchto dnech písemně Českou komoru architektů, že "UIA bude v dohledné době schopna vydat prohlášení týkající se průběhu a výsledků soutěže." Dosavadní vyjádření zástupce UIA v porotě, které média přinesla v polovině letošního března, tedy nelze považovat za oficiální stanovisko této instituce k soutěži. Tehdejší Tochtermannův výrok, že "výsledky soutěže jsou absolutně v pořádku a není žádný důvod k pochybnostem" jsou předčasným osobním sdělením porotce.
Rovněž generální tajemník Mezinárodního svazu architektů Jordi Farrando oznámil, že bylo zahájeno vyšetřování regulérnosti průběhu této mezinárodní architektonické soutěže. V dopise České komoře architektů uvedl, že v současné době probíhá sběr podkladů, které by umožnily vyjasnit okolnosti průběhu soutěže. Také Prinz Tillmann z Německé komory architektů upozornil ČKA, že došlo k porušení řady dalších podmínek soutěže.
Všechny dopisy reagovaly na stanovisko, které ČKA vydala k průběhu architektonické soutěže 8. března 2007. Vyjádřením tehdy Komora neútočila na architektonické kvality vítězného řešení, ale poukazovala na skutečnost, že vítězný návrh porušil závazné soutěžní podmínky stanovené vypisovatelem - sklady knih umístil v rozporu se zadáním do podzemních podlaží budovy. V souvislosti s touto skutečností požádala ČKA na konci března Mezinárodní svaz architektů, podle jehož pravidel byla soutěž vypsána, o prověření regulérnosti průběhu soutěže a prověření činnosti jejich zástupce v porotě.
Stížnost na průběh soutěže odeslalo Mezinárodnímu svazu architektů i osm českých architektonických kanceláří, které byly mezi čtyřmi sty zúčastněnými soutěžními týmy.
0 komentářů
přidat komentář