Bleskosvody nejsou na všech budovách povinné

Zdroj
Filip Dušek
Vložil
ČTK
05.12.2006 16:15
Praha

Praha - Všechny budovy v Česku nemusejí mít sice povinně bleskosvody, ale experti i pojišťovny je pro větší bezpečí doporučují. Měly by je mít instalovány zejména ty budovy, kde existuje reálné ohrožení a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Pojišťovny pro uzavření pojistky bleskosvody vesměs nevyžadují. Bleskosvody chrání budovy před požárem v Praze 230 let.

    Bleskosvody jsou nutné například v činžovních domech, školských či zdravotnických budovách, průmyslových objektech či stavbách na návrší, řekl ČTK ředitel úseku regionálního rozvoje a bydlení poradenské firmy ÚRS Praha Jiří Klíma. "Záleží na odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či chalupě nechá nainstalovat hromosvodní soustavu. Každý by si však měl uvědomit i rizika vyplývající z nedostatečně chráněného majetku," dodal.
    Každý soudný majitel domu má zájem na tom, aby snižoval rizika vzniku požáru, uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. Při pojištění průmyslových rizik se posuzuje celková míra rizika, samostatná instalace hromosvodu tedy podle něj na uzavření pojistky vliv nemá. Skutečnost, zda je na pojišťovaném objektu instalován bleskosvod, nemá na přijetí majetku do pojištění žádný vliv, souhlasil mluvčí Kooperativy Marek Vích. Nejde prý ani o věc, která by určovala cenu, pojišťovny tedy tuto skutečnost nezjišťují a nevyplývají z ní žádné slevy či přirážky.
    Bleskosvody, jejichž cena začíná od 10.000 Kč, může instalovat pouze oprávněná osoba. Stejně jako všechny zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých pět let u běžných objektů, v případě více rizikových budov pak jednou za dva roky, upozornil Klíma.
    Bleskosvody, které jsou do jisté míry schopné předcházet blesku, se objevily až zhruba před dvaceti lety. Elektronické zařízení, zabudované v jímači se včasnou emisí výboje, reaguje s předstihem pár desítek milisekund na vznikající hlavní větev bleskového výboje a vyšle vlastní výboj, který se s přírodním bleskem spojí, a tak ho vlastně zneškodní. Uvádí se, že tyto bleskosvody ochrání prostor o  průměru až několika stovek metrů - na rozsáhlé stavbě tak místo celého lesu klasických hromosvodů můžou být jen jeden či dva nového typu.
0 komentářů
přidat komentář