Asociace Romů žádá vládu o řešení bydlení pro sociálně vyloučené

Vložil
ČTK
10.08.2012 19:10
Praha

AllesWirdGut + feld72: Sociální bydlení Herzberg, Vídeň (2011)
Praha - Celostátní asociace Romů ČR žádá vládu, aby se zabývala problematikou bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Asociace tak zareagovala na situaci v ghettu v ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze, kde stavební úřad minulý pátek nařídil několika desítkám obyvatelů zchátralých domů, převážně Romů, aby se vystěhovali. Pobyt v budovách je podle úřadu životu nebezpečný. Romové z celé republiky ale často nemají možnost najít lepší bydlení, uvedla dnes asociace na webu Romea.cz.
     Asociace Romů nejprve ve svém prohlášení požádala o rychlé řešení situace v domech v Ostravě-Přívoze. "Vyzýváme městskou část, aby zajistila všem obyvatelům těchto domů přechodné bydlení na ubytovnách, a nájemníkům, kteří řádně plní povinnosti vyplývající z  nájemní smlouvy, přidělila adekvátní bydlení ve svém obvodu," sdělilo vedení asociace.
     Podobné podmínky však podle ní panují v řadě dalších českých měst. Bydlení prý proto patří k největším problémům romských komunit v Česku. "Nedostupnost bydlení pro lidi v hmotné nouzi udržuje sociálně vyloučené osoby v  začarovaném kruhu," uvedla asociace.
     "Vzhledem ke špatné sociálně-ekonomické situaci většina romských rodin s dětmi využívá nájemní bydlení, případně bydlení na předražených ubytovnách. Romské rodiny rovněž velmi obtížně získají nájemní bydlení prostřednictvím realitních kanceláří, a to i v případech, kdy řádně pracují a mají finanční prostředky na hrazení nájmu," popsalo vedení asociace situaci.
     Zmíněné podmínky pak podle asociace vytěsňují Romy do okrajových částí měst s nízkou, nebo žádnou dostupností služeb a do domů a bytů v tak špatném stavu, že ohrožují zdraví jejich obyvatel, stejně jako v Ostravě-Přívoze. "Zkušenosti z praxe i výzkumy naznačují, že absence možnosti bydlení a následná migrace rodin s dětmi, je jednou z bariér vstupu na trh práce i úspěšnosti dětí ve školách a dalším vzdělávání," doplnila asociace.
     Vyzvala proto vládu, aby se začala touto problematikou zabývat. "Je nezbytně nutné vypracovat věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který by systematicky a konkrétně upravoval postavení státu a povinnosti měst a obcí v  oblasti bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením," sdělila asociace. Podle ní by měl zákon určit cílovou skupinu osob, minimální standard bydlení a právní rámec tvorby bytového fondu pro účely sociálního bydlení.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nehoraznost
rudvik
11.08.12 06:06
zobrazit všechny komentáře