Architektura v perspektivě 2017 - program konference

Zdroj
Martin Nedvěd, VŠB - TU Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
30.10.2017 11:10
Dovolujeme si vás pozvat na devátý ročník mezinárodní konference Architektura v perspektivě, který proběhne 2. - 3. listopadu 2017 v Nové Aule VŠB-TU Ostrava. Program může doznat drobných změn.
Dále vás zveme na výstavu nejlepších diplomových prací letošního roku ve dvoraně úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výstava potrvá do 16. listopadu 2017 a je přístupná od 9:00 do 18:00 hodin v pracovních dnech.

Program konference:

Čtvrtek 2. listopadu


Sál NA 2
CZ/SK

9:00    Prezence, káva   
10:00    Slavnostní zahájení   
10:30    Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (FAU, TU Liberec)   
INSPIRACE NEBO SVATOKRÁDEŽ?
10:45    Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
TEČKA ZA FUNKCIONALISMEM
11:00    Doc. PhDr. Oldřich Ševčík   
FENOMÉN RAJNIŠ
11:15    Doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. (SvF, UNIZA Žilina)   
OBNOVA FASÁD  PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH BUDOV S KERAMICKÝM OBKLADOM - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
11:30    Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (FA, ČVUT Praha)   
ARCHITEKTURA PRO SOCIALISTICKÝ MOTORISMUS
11:45    Doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (FA, STU Bratislava)   
MALÉ VÝSTAVNÉ FORMY PRE SÚČASNÉ UMENIA A ROZVOJ UMENIA

12:00    Oběd   

Sál NA 2           
EN

12:45    Doc. Olena Stasyuk, Ph.D. (Institute of Architecture, Lviv Polytechnic National University) CONVERSION, RENOVATION AND СREATION OF MEMORY PLACES IN THE PUBLIC AREAS OF THE HISTORIC CITY
13:00    dr inż.arch. Sebastian Wróblewski (Wydział  Architektury, Politechnika Wrocławska) REVIVING THE SPIRIT OF THE PAST. NEW ARCHITECTURE IN HISTORICAL CONTEXT OF EUROPEAN OLD TOWN DISTRICTS
13:15    Arch. Darko Kahle, PhD. (Independent scholar, Zagreb)   
COLLECTIVE HOUSING BLOCKS (CHBS) IN ZAGREB BETWEEN 1945 AND 1955 – FROM THE COLLECTIVIZATION TO THE RE-PRIVATIZATION OF ARCHITECTURAL OFFICES
13:30    dr inż. Aleksandra Repelewicz (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska) ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF FILIAL CATHOLIC CHURCHES IN ARCHDIOCESE OF CZESTOCHOWA
13:45    prof. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska) SEARCHING FOR A NEW GLOBAL STYLE: FROM THE XIX TO THE XXI CENTURY
14:00    mgr inż. arch. Katarzyna Przybyła  (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska) FUTURISTIC APPROACH ON UNDERWATER HABITAT DESIGNING
14:15    dr hab. inż. arch. Zbyszko Buniewicz (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
 THE DISREPANCY BEETWEEN THE CONCEPTS AND REALISED OBJECTS OF UNDERWATER ARCHITECTURE

14:30    Coffee brak   
           
EN/PL   
15:00    dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Palubicka (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)   
ECOLOGICAL ASPECTS IN CURRENT HOUSING
15:15    dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
ECOLOGICAL VISIONS OF REUSING OF CITY SPACES FORMED IN 20TH CENTURY ON THE THEORETICAL EXAMPLES IN UPPER SILESIA
15:30    dr inż. arch. Aleksandra Witeczek  (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)
HOSPICE BUILDING EXTENSION AS AN EXEMPLARY INFILL CASE. REDUCTION OF THE URBAN SPRAWL THOUGH THE CITYSCAPE CONDENSATION
15:45    dr hab. inż. arch. Malgorzata Balcer-Zgraja  (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)   
ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTRES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS – TRADITION OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY AND CONTEMPORARY SOLUTIONS
16:00    dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska)
ISSUES OF SOCIAL HOUSING-HISTORY AND MODERNITY
16:15    dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos (Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska)   
THE DEVELOPMENT OF THE METROPOLITAN AREA TAKING INTO ACCOUNT THE ISSUES OF RIVERSIDE AREAS WITH THE EXAMPLE OF CZESTOCHOWA
16:30    dr  inż. arch. Jerzy Wojewódka (Wydział Architektury, Politechnika Ślaska, Gliwice)HOUSE LOCATED IN THE VILLAGE ALWAYS A VILLAGE HOUSE? - ANALYSIS OF THE RESULTS OF DIDACTIC WORK
16:45    arch. Elvira Khairullina (University of Valladolid, Spain)   
URBAN PLANNING AND ROAD TRAFFIC: IDEAS OF ALKER TRIPP IN THE USSR.

Sál NA 3           
CZ   

12:45    Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTORŮ OBYTNÝCH SOUBORŮ – NOVÉ PŘÍSTUPY
13:00    Ing. Iveta Kopřivová (ZF, MENDELU Brno)   
"KRAJINÁŘSKÝ URBANISMUS - SOUDOBÝ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ MĚSTA"
13:15    Ing. arch. Tomáš Peltan (FŽP, ČZU Praha)   
VÝUKA ANALÝZ PRO URBANISMUS A PLÁNOVÁNÍ S VYUŽITÍM SPACE SYNTAX ANALÝZY
13:30    Ing. arch. Vlaďka Kirschner, Ph.D. (FŽP, ČZU Praha)   
IDENTITA VEŘEJNÝCH PROSTOR MULTIKULTURNÍCH MĚST
13:45    Ing. Lucie Poláčková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
NOVÁ MĚSTSKÁ ZAHRADA V EVROPSKÉM KONTEXTU
14:00    Ing. Iva Hradilová (ZF, MENDELU Brno)   
NÁBŘEŽÍ V OBRAZE MĚSTA
14:15    Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
VÝVOJOVÉ TENDENCE ARCHITEKTURY INŽENÝRSKÝCH STAVEB V ČR

14:30    Coffee brak   
   
Sál NA 3
CZ/SK   

15:00    Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D., Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (FA, STU Bratislava)
SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2000 - 2015
15:15    Ing. arch. Edita Vráblová, Ing. arch. Michal Czafík, Ing. arch. Stanislav Majcher (FA, STU Bratislava)   
ALTERNATÍVNE FORMY PRECHODNÉHO UBYTOVANIA V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH
15:30    Mgr. M.A. Martina Sedláková, Ph.D. (FA, ČVUT Praha)   
HYPERREALITA VE SPOLEČNOSTI A V ARCHITEKTUŘE
15:45    Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (FA, STU Bratislava)
REVERZIBILNÉ KONŠTRUKCIE ZASTREŠENÍ  NA ARCHITEKTONICKÝCH OBJEKTOCH V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH
16:00    Doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD., Ing. David Méri, Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (FA, STU Bratislava)   
VPLYV NOSNÉHO EXOSKELETU NA ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A EFEKTÍVNOSŤ KONŠTRUKCIE VÝŠKOVEJ BUDOVY
16:15    Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. arch. Kristína Kalašová (FA, STU Bratislava)
MAPOVANIE KULTÚRNO-HISTORICKÉHO POTENCIÁLU ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA NA VYBRANÝCH MESTÁCH KOMÁRNO A ŠTÚROVO A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA
16:30    Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D. (FAST. VŠB-TU Ostrava)   
ARCHITEKTURA V OBRAZE VENKOVA / VENKOV V OBRAZE ARCHITEKTURY

19:00    Vernisáž a společenský večer. Sál radnice Moravské Ostravy a Přívozu.


Pátek 3.11.
Sál NA 2           
EN  
 
10:00    Ir. André Loits, Ing. arch. Tomáš Drdácký, Jaroslav Buzek, Ing. Tomáš Zadražil (ITAM AS CR, v. v. i., CET- Laboratory for Sustainability of Monuments and Historic Sites, Telč)   
TRIANGULATED MEDIEVAL CITIES
CZ/SK   
10:30    Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD., Ing. arch. Jana Fečkaninová (FA, STU Bratislava) TRENDY A EXPERIMENTY V ARCHITEKTONICKOM VZDELÁVANÍ V SÚČASNOSTI
10:45    Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
CENTRUM PRO NÁBOŽENSKOU KOMUNITU V TEPLICÍCH
11:00    Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D., Ing. arch. Ondřej Juračka (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
TRANSFORMACE SOUČASNÝCH VYBRANÝCH OBŘADNÍCH SÍNÍ V OSTRAVĚ – JEJICH POSTAVENÍ A FUNKCE V ORGANISMU OBCE VE SMYSLU VEŘEJNÉHO PROSTORU A JEJICH ESTETIZACE
11:15    Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.  (FAST, VŠB-TU Ostrava)   
MINI OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBĚ
11:30    Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Dvořák (FSV, ČVUT Praha)   
K VYMĚŘOVÁNÍ A PODOBĚ PFAFFENSCHLAGU
11:45    Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (FA, STU Bratislava)   
MLYNICA A STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ V BRATISLAVE

12:15    Oběd   

Sál NA 2
CZ/SK  
     
12:45    Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (FA, STU Bratislava)   
PREMENY A TENDENCIE MALOOBCHODNÝCH BUDOV SLOVENSKA
13:00    Ing. arch. Lenka Dočekalová (FAST, VUT Brno)   
SKRYTÉ HODNOTY ÚZEMÍ OBYTNÉHO SOUBORU RODINNÝCH DOMŮ V BŘECLAVI - POŠTORNÉ
13:15    Mgr. Vlastimil Rudolf, Ph.D. (Město Prostějov)   
ROVNÁ (EBMETH), OKRES SOKOLOV, ZROZENÍ VSI NOVÉ DOBY (?)
13:30    Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka (FA, STU Bratislava)   
OVEROVACIA ŠTÚDIA V ÚLOHE PREDPROJEKTOVEJ PRÍPRAVY AKO VHODNÝ MODEL VÝUKY OBNOVY HISTORICKEJ ARCHITEKTÚRY – PRÍKLAD MODERNIZÁCIE ARCHITEKTÚRY 20. STOROČIA
13:45    Ing. arch. Ing. Roman Ruhig  (SvF, STU Bratislava)   
KONZERVÁCIA HISTORICKÝCH PRVKOV APLIKÁCIOU ZIMNÝCH ZÁHRAD NA FASÁDE BYTOVÉHO DOMU V MADRIDE
14:00    Ing. Zora Kulhánková, Ph.D. (ZF, MENDELU Brno)   
PRINCIPY ITALSKÉ ZAHRADY V SOUDOBÉ ARCHITEKTUŘE ZAHRAD A VEŘEJNÝCH PROSTORŮ


Sál NA 3           
CZ/SK   

10:00    Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Roman Hajtmanek, Ing. arch. Tatiana Vozárová (FA, STU Bratislava)   
OBNOVA RYBNÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE
10:30    Doc Ing. arch. Naděžda Hrašková, PhD., Ing. arch. Ivan Klas (FA, STU Bratislava)
DEFORMÁCIA FUNKČNÝCH A VÝTVARNÝCH PRINCÍPOV VIDIECKEHO PRIESTORU
10:45    Ing. arch. Marek Pavlas (FA, ČVUT Praha)   
ZERO ROOF OVERHANG AT TIMBER HOUSES
11:00    Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (FAST, VUT Brno)   
STARÉ BRNO -SMART CITY, REALITA NEBO UTOPIE?
11:15    Ing. arch. Eva Horáková (FA, VUT Brno)
VYUŽITÍ A INTERPRETACE OTEVŘENÝCH A VEŘEJNÝCH MĚSTSKÝCH DAT
11:30    Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, Ing. arch. Zuzana Nádanská, PhD. (SvF, STU Bratislava)   
KONCEPČNÉ RIEŠENIE PRI REVITALIZÁCII VEREJNÝCH PRIESTOROV MIEST NA SLOVENSKU (PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA STUPAVA)
11:45    Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (SvF, STU Bratislava)   
IDENTIFIKÁCIA SÚČASNÝCH MAJITEĽOV SO STAVBAMI  MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA, PRE ZACHOVANIE  PÔVODNÝCH  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÝCH HODNÔT

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články