Architektura paměti? - pozvánka na diskusi

Socialistická výstavba a současné vzpomínání

Zdroj
Vojtěch Řipka
Vložil
Tisková zpráva
14.08.2017 08:25
V poslední době se často diskutuje o stavbách spojených s minulým režimem. Co dnes tyto objekty pro společnost znamenají? Máme je chránit? Jak dnes vzpomínáme prostřednictvím architektury a veřejného prostoru? Lze návštěvu obchodního domu Prior využít pro výuku dějepisu?

Datum: čtvrtek 31. srpna 2017 v 19:00 hodin
Místo: DOX, Poupětova 1, Praha 7

Hosté:
Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Petr Klíma (Pěstuj prostor, z. s.)
Barbora Vacková (Ústav populačních studií FSS a Katedra občanské výchovy PedF MU)
Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů)

Diskuze je otevřená veřejnosti a je doprovodným programem letní školy pro učitele „Paměť, město, krajina. Prostor ve výuce o minulosti“, kterou pořádají Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX. Vstup je zdarma.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář