Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru - pozvánka na konferenci

Zdroj
Klára Mergerová, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
26.06.2014 08:45
Fakulta architektury ČVUT v Praze
vyhlašuje výzvu na podávání příspěvků
na mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci studentů doktorského studia

ARCHITEKTURA A URBANISMUS VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU

datum konání:
čtvrtek 20. 11. 2014

 (doprovodný program pátek 21. 11. 2014)

místo konání:

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

spoluorganizátoři:

Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektúry STU v Bratislavě

Konference je tematicky zaměřena na problematiku  posledních 25 let vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus především středoevropských zemí .

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor.

Vědecký výbor:
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
prof. Ing.arch. Petr Pelčák (FA VUT Brno)
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
M.arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD. (FA STU Bratislava)

Organizační výbor:
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
Mgr. Klára Mergerová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka konference
Ing. arch. Eva Bortelová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka programu
Ing. arch. Diana Kunešová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka sborníku

Konference proběhne ve čtyřech základních sekcích:
1/ Udržitelný rozvoj
2/ Kvalita bydlení
3/ Proměna a přeměna
4/ Chytré město

Doprovodný program: bude upřesněn
Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu
Prezentace výsledků výzkumu - výstava nových knih autorů z FA ČVUT
0 komentářů
přidat komentář