Architekt: Návrhy developerů staví na komerčních zájmech

Zdroj
Martina Kubíčková
Vložil
ČTK
28.06.2006 19:15
Ostrava

Ostrava - Vítězný návrh společnosti Multi Development, která dnes vyhrála soutěž na zástavbu území po bývalé koksovně Karolina v centru Ostravy, se stejně jako projekty zbývajících investorů vyznačuje developerským přístupem k urbanismu. "Ty návrhy jsou výhodné pro investora a jeho komerční myšlení," řekl dnes ČTK architekt Karel Cieslar.

Cieslar patří ke skupině polských architektů, která v minulosti vyhrála mezinárodní architektonickou soutěž na Karolinu. Od jejího řešení území město nakonec ustoupilo. Podle něj by vítězný návrh nevyhrál v žádné soutěži posuzované nestrannými odborníky, například architekty.
Samotný vítězný projekt však Cieslar nechtěl hodnotit. Dodal jen, že už diskutoval s ředitelem společnosti Multi Development pro Českou republiku Lubošem Kočím. Navrhl mu, aby se developerská společnost po odkoupení pozemků setkala s polskými architekty a vzájemně si vyříkali některé odborné záležitosti.
Cieslar dodal, že půlka jejich tehdy vítězného návrhu je stále v územním plánu, protože město nabízelo developerům pouze pozemky sahající k železniční vlečce, nikoliv pozemky za ní, které byly ovšem součástí původního polského návrhu. Cieslar se domnívá, že pokud se navíc městu nepodaří prodloužením Železárenské ulice vytvořit jakýsi obchvat Karoliny, může zástavba území na Karolině a s ní spojené rozšíření stávajícího centra města přinést dopravní kolaps.
Architekt města Ostravy Cyril Vltavský dnes novinářům řekl, že řešení developerů jsou plánována v etapách a nejsou podmíněna okamžitým prodloužením komunikace, která by mohla být upravena až posléze. Domnívá se, že výstavba na Karolině by měla být dosud největší developerskou investicí v zemi. Přesné údaje sice nemá k dispozici, ale sám o žádné významnější investici neví.
Podle Cieslara by město ještě před zahájením výstavby na Karolině mělo vytvořit regulační plán, v němž bývá vyznačena například výška budov či síť komunikací, ale například i to, kde budou parky. Jde vlastně o jakési funkční rozdělení celého území. "Jsou to určité regulace, které musí každý developer dodržet," vysvětlil Cieslar. Domnívá se, že bez regulačního plánu si město nebude schopno zachovat dostatečný vliv na budoucí podobu Karoliny a nebude mít dostatečnou kontrolu nad tím, co na území vyrůstá. Cieslar se obává, že takovou kontrolu nebudou městu schopny zajistit ani smlouvy, které se chystá s vítězným developerem podepsat.
"Regulační plán je jeden z územně plánovacích dokumentů. Je to dokument, který se zpracovává na území, kde se musí vyjasnit urbanistické vazby, především prostorová regulace, tady v tomto případě to není, tady v tomto případě je jasný investor, jsou jasné pozemky, je jasná prostorová regulace, čili v tomto případě by byl regulační plán zbytečný," uvedl Vltavský, který nepředpokládá, že by se regulační plán dělal.
Developerskou soutěž provázela značná kritika. Karolina je totiž dlouhodobě předmětem sporu právě mezi městem a skupinou polských architektů, kteří před lety vyhráli mezinárodní architektonickou soutěž. Město nakonec ale vyhlásilo developerskou soutěž. Tu však Česká komora architektů označila za neregulérní.
Celé území Karoliny má rozlohu zhruba 36 hektarů, nezastavěná plocha však tvoří přibližně 30 hektarů. Na tuto nezastavěnou plochu by se tak vešlo více než sedm Václavských náměstí, jehož rozloha je něco přes čtyři hektary.
0 komentářů
přidat komentář