Archeologové se bouří proti novému památkovému zákonu

Vložil
ČTK
26.06.2008 16:05
Praha

Praha - Archeologové se bouří proti novému památkovému zákonu. Podle vedoucího oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd Jana Frolíka není domyšlený a považoval by za lepší, kdyby se lépe dodržoval nyní platný zákon. Akademie věd oficiálně odeslala k návrhu připomínky.

    Nynější zákon pochází ještě z dob komunistického režimu, byl mnohokrát novelizován a po mnohých stránkách už současné praxi nevyhovuje. Ministerstvo právě proto připravuje zákon nový. Příští rok by měl projít schvalovacím procesem a od roku 2010 vstoupit v platnost.
    Frolík zpochybnil novou registraci památek. Do nového systému mají být převedeny do deseti let. Problém spočívá v tom, že je jich kolem 80.000. Znamenalo by to, že by jich bylo nutné denně přeregistrovat asi padesát. To podle Frolíka při rychlosti a způsobu zápisu, který dnes funguje, je nereálné. Navíc bude jistě třeba zapisovat nové památky. Obává se proto, že je to cesta k tomu, jak se některých památek zbavit.
    Pochybuje i o účelnosti přechodu pravomocí k památkám na kraje. Připravuje se podle něj situace, kdy budou kraje o památkách rozhodovat, přidělovat si na ně peníze a zároveň se kontrolovat. Obává se také, že bude 14 způsobů posuzování památek a 14 výkladů památkového zákona, protože tolik je krajů.
    Rozdílný výklad se podle Frolíka objevuje už nyní. Jako příklad uvedl, že záchranný archeologický výzkum je podle směrnice v Pardubickém kraji jen to, co se provádí v obvodu stavby. Prakticky to znamená, že je třeba u nalezeného hrobu možné vyzvednout třeba hlavu a nohy musí archeologové nechat v zemi, což považuje za nesmysl.
    Středočeský kraj zase podle Frolíka nařídil, že záchranné výzkumy u komerčních staveb může dělat pouze jedna organizace - Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ty ostatní, třeba muzea, mohou zkoumat jen ten zbytek, například staveniště rodinných domků. Ani pro toto nařízení nevidí důvod.
    Věcný záměr zákona podle něj nepřihlíží k Maltské konvenci o ochraně archeologického dědictví. Konvence říká, že se mají významné archeologické lokality chránit před zničením, to znamená před zastavováním ale i před archeologickým výzkumem. "Nový zákon to nepředpokládá," zdůraznil. Nesmysl podle Frolíka je, že věcný záměr zákona považuje archeologický výzkum za formu ochrany. "To je možná způsob záchrany informací, ale ne toho naleziště," uzavřel.
0 komentářů
přidat komentář