A3: Matyáš Cigler – Národní muzeum Mongolska

Vložil
Kateřina Lopatová
10.02.2011 11:50
3. ročník, klauzurní práce
ateliér: Architektura III
vedoucí ateliéru: Matthias Rick, Benjamin Foerster-Baldenius
odborná asistentka: ing. arch. Kateřina Vídenová


Zadání —
Navrhněte muzeum / info centrum do Ulaanbaataru věnované životu mongolských nomádů. Muzeum by mělo obsahovat expozici věnovanou jejich historii, současnosti i budoucnosti.
Toto zadání vyplívalo ze semestrální práce, na které jsem pracoval společně s Vojtěchem Fejlkem a stážistkou z Japonska Tomoko Kato. V práci jsme se zabývali současnými problémy mongolských nomádů a jejich řešením.

Koncept — Ulaanbaatar jsem nikdy nenavštívil, ale snažil jsem se získat co nejlepši představu o městě. Zjistil jsem, že tam již muzeum tohoto typu existuje a je velmi úspěšné, a tak jsem se rozhodl navrhnout rozšíření stávajícího muzea o další expozice věnující se současnosti a budoucnosti mongolských nomádů.
Důležitou otázkou pro mne bylo, co má takové muzeum návštěvníkovi poskytnout. Jistě by to mělo být co nejreálnější vtažení návštěvníka do samotného problému. Expozici věnovanou současnosti jsem proto pojal spíše jako bránu do okolního Ulaanbaataru a Mongolska. Jedná se o halu, v níž se návštěvník setkává s mongolským nomádem, který cizincovi nabízí výlet na koni do okolí muzea, nebo až do mongolských stepí. Této hale dominuje obří mapa mongolska poskytující informace o jednotlivých lokalitách, jejich zajímavostech a problémech. Návštěvník si tedy vybere místo, které si přeje navštívit a také průvodce s koněm, který ho na místo dopraví (Už během své semestrální práce jsem se dozvěděl, že na předměstí Ulaanbaataru žije mnoho nezaměstnaných ex-nomádů, kteří by se na tuto práci velmi hodili.)
Expozici věnované budoucnosti mongolského nomadismu je věnováno cele třetí patro, kde je výstavní prostor pro dočasné expozice a dílny pro konání různých workshopů; nebo si zde návštěvník může sám zkusit postavit tradiční jurtu, či vymyslet jurtu vlastní z různých moderních materiálů. Krom toho je zde kavárna, knihovna a přednáškový sál s kinem.
Poslední částí je střecha, kde najdeme 4000 m2 typické mongolské stepi. Zde si může návštěvník vyzkoušet postavit jurtu v reálněm počasí (-40/+40° C), nebo přípravu tradičního kozího sýra.
Muzeum by tedy bylo jakýmsi novým mongolským kulturním centrem, kde by se cizinci setkávali s nomády. A návštěvník, který nemá čas cestovat po Mongolsku, by zde zažil zemi na vlastní kůži.
0 komentářů
přidat komentář

Související články