A1: Iva Potůčková - Karlovo náměstí

Vložil
Kateřina Lopatová
10.02.2011 11:35
5. ročník, semestrální úkol, klauzura
ateliér: Architektura I
vedoucí ateliéru: Prof. akad. arch. Jindřich Smetana
odborný asistent: MgA. Josef Čančík


Zadání —
Tématem semestrálního úkolu bylo přehodnocení soutěže na objekt Charles Square na Karlově náměstí.
Došla jsem k názoru, že problém Karlova náměstí nevyřeší pouze transformace nárožní budovy v jeho jižní části, ale je nutné zabývat se náměstím komplexně.    
Od 14. století stála v centru náměstí kaple Božího Těla, která byla jeho středobodem a významným poutním místem. Na konci 18. století došlo k jejímu zbourání a náměstí získalo charakter volného prostranství.
Ve svém návrhu znovu artikuluji dominantu náměstí a nad základy kaple vztyčuji stanovou konstrukci. Vytvářím novou dominantu ulice Ječná a Resslova.
Park objektem sceluji a propojuji jeho severní a jižní část. Stan je pěší křižovatkou obou částí parku, ulice Ječná a výstupu ze stanice metra.
Dopravní řešení reaguje na vzniklý prostor a doprava (tramvaje, automobily) je vedena jednosměrně po obvodu náměstí s podzemními garážemi ve východní části.    
Funkční náplní objektu je muzeum a zastřešení vykopávek kaple Božího těla. Muzeum, které funguje jako volně přístupné veřejné prostranství, je v parteru vybaveno službami a umožňuje zhlédnutí základů kaple.
Ve vyšších podlažích se nachází obrazárna, přednášková místnost a vyhlídka na náměstí. Atrium v centru objektu umožňuje volný průhled z vyšších podlaží na vykopávky ve vitrínách v přízemí.    
Semestrální úkol vyústil konstrukčním řešením objektu v klauzuře. Úkol jsem řešila ve třech rovinách: Nosný systém, výstavní systém a střešní plášť.

Nosný systém tvoří lanový polygon - řetězovka. Jednotlivá podlaží ve tvaru prstenců jsou zavěšena po svém vnitřním a vnějším obvodu na ocelových prvcích. Na vnitřním obvodu jsou to tlačené tyče, na vnějším tažená lana. Tlakové zatížení je přenášeno do železobetonového stožáru v centru objektu. Svislý nosný systém je zpevněn vodorovnými ocelovými profily po obvodu jednotlivých podlaží.

Výstavní systém je tvořen otvory v podlaze umožňující libovolné zakotvení expozice na tyčích o průřezu 6 cm. Spojování tyčí funguje na principu lešenářských trubek a umožňuje rozestavět panely rozličným způsobem, i ve formě křivek. Systém je plně demontovatelný.

Střešní plášť je tvořen vícevrstvou membránou ze skleněného vlákna s povrchovou úpravou z PTFE. Tepelná ochrana budovy je zajištěna průsvitnou tepelnou izolací kotvenou na vnitřní nosné membráně. Průsvitná izolace je schopna propouštět 20 % denního světla a zabraňuje prostupu ultrafialového záření, které by mohlo poškodit vystavené exponáty. V noci se pak ze stanu stává světelný objekt uprostřed náměstí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články