100 let NTM přibližuje publikace Jana Hozáka

Zdroj
Jiří Borovička
Vložil
ČTK
15.12.2008 20:35
Praha

Praha - Pod názvem Příběh Národního technického muzea (NTM) vydala tato pražská instituce u příležitosti stého výročí založení výpravnou fotografickou publikaci. Autor Jan Hozák v ní na osudech lidí, příbězích sbírek, jednotlivých exponátů i budov ukazuje, co určovalo vývoj muzea v době, která byla epochou techniky a technického pokroku.

    Publikace je členěna podle období důležitých pro muzeum, které splývají s významnými etapami historie novodobého českého státu. Každou z deseti kapitol uvádí text o vývoji muzea a povaze doby, doplněný souborem unikátních fotografií, plakátů a dokumentů, dokládajících stoletý vývoj muzea i celé společnosti a techniky v kontextu historie města Prahy.
    Krátký prolog seznamuje s předchůdci technického muzejnictví do roku 1908. Následuje doba od založení do konce první světové války v roce 1918, období první republiky, stavba nové budovy na Letné na přelomu 30. a 40. let 20. století, svízelná situace za protektorátu a poválečný rozběh k nové činnosti do roku 1950. Další kapitoly se věnují zestátnění a proměnám muzea v komunistické éře let 1951 až 1989 a existenci NTM v demokratických poměrech od roku 1990 do současnosti.
    "Reprodukovaný materiál pochází z našich sbírek, ať již z odborných oddělení, nebo z archivu či knihovny. Ve velké míře jde o podklady nepublikované a málo známé," řekla ČTK mluvčí muzea Alice Třísková.
    Hozák je archivářem NTM, kam nastoupil v roce 1974 po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se období přelomu 19. a 20. století, ikonografii techniky a průmyslu, historii prezentace techniky, dějinám technického muzejnictví a počátkům českého letectví.
    NTM je už dva roky pro veřejnost uzavřeno, na podzim skončila druhá etapa rekonstrukce hlavní budovy. Generální ředitel Horymír Kubíček předpokládá, že by mělo otevřít v září 2010, kdy uplyne 100 let od zpřístupnění prvních technických sbírek v Praze. Postupné otevírání expozic je plánováno na léta 2009 až 2010. Cílem je obnova stavby v duchu původních představ architekta Milana Babušky z 30. let 20. století. Zrušením starších stavebních úprav vznikly čtyři nové expoziční sály a dva menší pro výstavy v přízemí a v suterénu. Poprvé se objeví expozice tiskařství, architektury, stavitelství a designu, modernizací projde dopravní hala i rudný a uhelný důl, rozšířena bude expozice astronomie a fotografické a filmové techniky.
    Před rekonstrukcí byla vystavena desetina z téměř 50 tisíc sbírkových předmětů, ročně si je prohlédlo na 200 tisíc lidí. Muzeum pečuje i o více než 800 archivních fondů, rozsáhlý soubor fotografií, výkresů a grafiky. Specializovaná knihovna má přes 200 tisíc svazků literatury.
    Třetí etapa zahrne v letech 2009 až 2011 rekonstrukci suterénu, fasády a areálu muzea, depozitářů a dalších pracovišť. Ve výhledu na rok 2016 je zahájení stavby nového muzejního objektu na sousedním pozemku za 1,5 miliardy korun.
0 komentářů
přidat komentář

Související články