VÝSLEDKY mezinárodní urbanistické soutěže Trenčín – město na řece

Vložil
Tisková zpráva
06.06.2014 17:50
Medzinárodná odborná porota vyhodnotila 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie a Číny a USA.

1.cena - Mandaworks AB + Hosper Sweden AB / Stockholm (Švédsko)
Ako informoval predseda poroty Drahan Petrovič, porota pracovala dva dni a návrhy vyberala dvojkolovo. Po prvom kole zostalo v hodnotení 36 návrhov, z ktorých bolo do záverečného hodnotenia posunutých 10 súťažných prác. Tie porota posudzovala veľmi detailne a do hĺbky, v niekoľkých etapách. Najskôr podrobila návrhy spoločnej diskusii, potom individuálnemu posudzovaniu a v záverečnej fáze rozhodla o konečných piatich prácach odporúčaných pre ocenenie.  Napokon v záverečnom hlasovaní porota rozhodla o poradí na prvých troch miestach a pridelení dvoch špeciálnych cien.

Víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper Sweden AB zo Stockholmu, ktorý uspeli so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína). K víťaznej práci sa vyjadruje zástupca predsedu poroty, prof.Thomas Matta z univerzity HSR Rappersvil vo Švajčiarsku:  „Nejde o návrh, ktorý by bol nápadne ohurujúci, avšak je to práca, ktorá zo všetkých súťažných návrhov najlepšie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá. Je to návrh ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického centra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funkciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenčanov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom rešpektovaní prírodných daností rieky.“  Ako ďalej vyplýva z vyjadrenia poroty, u tohto návrhu sa oceňuje aj vyváženosť funkčného využitia priestorov na oboch stranách rieky, vhodne prepojených budúcim promenádnym mostom.
Ako objasňuje hlavný architekt mesta Martin Beďatš, ide tu o ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom pre územný plán centrálnej mestskej zóny.  Pred uplatnením finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe prejdú ešte víťazné práce okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou, začiatok ktorej je plánovaný na september t.r. V tom istom mesiaci je zároveň plánovaná verejná výstava súťažných prác.

Oficiálne výsledky súťaže:


1.cena - Mandaworks AB + Hosper Sweden AB / Stockholm (Švédsko)
„Tracing Trencin" / „Stopy Trenčína“

2.cena - kolektív autorov / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori: Martin Berežný - BAAR, Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová
"Trenčín-voda-život"

3.cena - APROX architects / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori: Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva

špeciálna cena - Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňanský, Michal Marcinov, Branislav Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič
"Pohodové mesto"

špeciálna cena - Siebert+Talaš, spol.s r.o. / Bratislava (SR)
Autori / spoluautori: Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková


viac o súťaži na www.2014.trencin.sk
0 komentářů
přidat komentář

Související články