Voľba dekana/dekanky 2014 na FA STU - zoznam kandidátov

Zdroj
Fakulta Architektúry STU
Vložil
Tisková zpráva
19.05.2014 14:50
Súhlasné stanovisko na kandidáta na dekana FA STU na volebné obdobie 2014/2018.

Počas navrhovania kandidátov na dekana/-nku tajnou vol'bou členov / zamestnaneckej aj študentskej časti/ Akademickej obce FA STU v Bratislave, na pôde FA STU dňa 24. 04. 2014 bolo navrhnutých 40 kandidátov, ktorí boli jednotlivo oboznámenI a listom oslovení (37 riadne navrhnutých), aby vyjadrili svoj súhlas s návrhom na kandidáta na dekanku/dekana FA STU pisomne - listom.

Svoje súhlasné stanovisko na kandidáta na dekanku/dekana FA STU listom potvrdili:
- doc. lng. arch. Ľubica Vitková, PhD.

- lng. arch. Pavel Nahálka, PhD.

- lng. Michal Brašeň, ArtD.
- Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD.


Nesúhlasné stanovisko na kandidáta na dekanku/dekana FA STU listom vyjadrili:
- Prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
- lng. arch. Ľubomir Závodný
- Host'. Prof. Ing. arch. Pavol Paňák
- Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
- Prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD.
- Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
- Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
- lng. Branislav Jelendik, ArtD.
- lng. arch. Danica Končeková, PhD.
- Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
- lng. arch. Andrej Alexy
- Doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
- lng. arch. Eva Oravcová, PhD.

Ostatni oslovení sa k návrhu listom nevyjadrili, z toho dôvodu sa považuje ich stanovisko za nesúhlasné.Harmonogram volieb dekana/ dekanky na funkčné obdobie rokov 2014-2018
15. 04. 2014 - Schválenie organizačného zabezpečenia volieb dekana/-nky v AS FA STU v Bratislave.
24. 04. 2014 - Navrhovanie kandidátov na dekana/-nku tajnou voľbou všetkých členov / zamestnaneckej aj študentskej časti / Akademickej obce FA STU v Bratislave, spoločne vo vestibule fakulty v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.
28. 04. 2014 - Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov na dekana/-nku o ich stanovisko ku ich kandidatúre na voľbu dekana/-nky FA STU v Bratislave.
12. 05. 2014 - Obdržanie odpovedí kandidátov na dekana/-nku FA STU v Bratislave.
14. 05. 2014 - Zverejnenie kandidátov na dekana/-nku FA STU v Bratisave /web stránka FA STU v Bratislave, úradná tabuľa FA STU v Bratislave/.
22. 05. 2014 - Predstavenie programov jednotlivých kandidátov Akademickej obci FA STU v Bratislave /aula 001 FA STU v Bratislave od 13,00 hod/.
04. 06. 2014 - Voľba kandidáta na dekana/-nku FA STU v Bratislave pre nastavajúce funkčné obdobie 2014– 2018 členmi Akademického senátu FA STU v Bratislave /zasadacia miestnosť na dekanáte od 8,00 hod./.
Prípadné druhé /a viaceré/ kolo/á volieb kandidáta na dekana/-nku FA STU v Bratislave sa uskutoční/ia následne po neúspešnej prvej voľbe dekana/-nku.
06.06. 2014 - Návrh Akademického senátu FA STU v Bratislave rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana/-nky FA STU v Bratislave


Ak chcete získavať aktuálne informácie z volieb, pridajte sa SEM.
0 komentářů
přidat komentář

Související články