Pozvánka na páteční dvorní slavnost Forum für experimentelle Architektur

Einladung zum Hoffest am Freitag im MQ Wien

Zdroj
Jan Tabor + f.e.a. - forum experimentelle architektur
Vložil
Tisková zpráva
05.07.2012 22:20
liebe leute! / milí lidé!

wir treffen einander / sejdeme se
am freitag, den 6. juli 2012, / v pátek, 6. července 2012,
bei beginn der abenddämmerung* / krátce před západem slunce*
im museumsquartier im f.e.a-hof. / ve vídni v museumsquartier na f.e.a.-dvoře.

mit einem symposionistischen** / na symposionistické **
HOFFEST / DVORNÍ SLAVNOSTI
eröffnet f.e.a die / f.e.a. zahájí
ostv/estfest-herbstreihe 2012. / podzimní řadu ostv/est-slavností 2012.


erstens: / za prvé:

ADIEU GÜNTHER!

WOLF D. PRIX und PAVEL FIEDLER würdigen den großartigen architekten günther domenig / WOLF D. PRIX und PAVEL FIEDLER ocení výtečného architekta günthera domeniga


zweitens: / za druhé:

lucie valdhansová und anna soucek *** eröffnen die ausstellung: / lucie valdhansová a anna soucek zahájí výstavu:

JAN SEPKA: zwei häuser // ESTER  HAVLOVA: orte, wo es keine eile gibt. / JAN ŠÉPKA: dva domy // ESTER HAVLOVÁ: mista, kde se nespěchá.


drittens: / za třeti:

diese doppelschau ist gleitend kombiniert mit der vorangegangenen doppelschau ZDENEK FRANEK und ESTER HAVLOVA: lepidoptera. /
tato dvojvýstava je plynule kombinovaná s předcházející výstavou ZDENĚK FRÁNEK a ESTER HAVLOVÁ: lepidoptera.


viertens: / za čtvrté:

feierliche enthüllung der fünten perspektive von I LIKE AUSTRIA von GERLIND ZEILNER / slavnostní odhalení páté perspektivy I LIKE AUSTRIA od GERLINDY ZEILNEROVÉ


fünftens: / za páté:

die eröffnung erfolgt in der traditionellen form des symposionistischen wissenszuwachsfestes mit dem schwerpunkt abbilder der architektur / zahájení se koná v tradiční formě symposionistické slavnosti s přírůstkem vědomostí s těžištěm v zobrazování architektury
teilnehmer: / účastníci:
+ jan šépka ****
erklärt die ungewöhnlichkeit seiner beiden hausprojekte / vysvětlí neobvyklost svých dvou navrhů domů
+ heribert corn*****
lobt fotos von ester havlova****** / pochválí fotografie ester havlové
+ wilhelm holzbauer
spricht über seine erfahrungen mit abbildungen aller art  / pohovoří o svých zkušenostech se zobrazováním ve všech formách. p.s. WILHELM HOLZBAUER ist heute, dienstag, den 3. juli gast in der Ö1-sendung nachtquartier. um mitternacht. man kann mit ihm plaudern.
+ doris lippitsch*******
spricht über roland barthes und architektursemantik / pohovoří o rolandovi barthesovi a sémantice architektury
+ imro vaško
lobt den architekten jan sepka / pochválí architekta jana šépku
+ gyula fodor********
stellt sein projekt the best of potemkin vor / představí svůj projekt the best pf potemkin
+ lucie valdhansova
stellt die brünner gruppe 4am und das forschungs - und ausstellungsprojekt „medium ausstellung“ vor / představí brněnskou skupinu 4am a jejich výzkumy a výstavní projekt „médium výstava“
+ lorenz estermann********
stellt sein werk pulp planet vor / představí svoje dilo pulp planet
+ david pasek********
lobt das quer / pochválí quer
+ petra hlaváčková********
stellt das projekt Brünner Architekturmanual vor / představí projekt Brněnský architektonický manuál
+ doris lippitsch, david pasek, harald katzmair und jan tabor 
reden durcheinander über architekturillustrationen und architekturpublikationen / promluví jeden přes druhého o ilustrování  a publikování architektury.


sechstens: / za šesté:

PAVEL FIEDLER********** spielt zwischendurch auf dem sopransaxophon auf / PAVEL FIEDLER k tomu zahraje na sopránový saxofon


siebtens: / za sedmé:

*) so um 20 uhr 10, wenn es nicht mehr so heiß ist und die beamer-projektionen an die wand halbwegs sichtbar werden. bei schlechtwetter beziehungsweise nichtbewilligung findet das HOFFEST als SIXTINAFEST statt. also drinnen. / kolem 20. hodiny a 10. minuty, až už nebude takové horko a projekce na zeď budou už jakžtakž viditelné. za špatného počasí nebo pokud nedostaneme povolení, bude se DVORNÍ SLAVNOST konat jako SLAVNOST V SIXTINĚ. čili uvnitř.
**) sympisionistisch bedeutet unter anderem, dass zum wissenszuwachs auch erfrischungen serviert werden. / symposionistický znamená, že k požívání vědomostí se take bude servírovat občerstvení.
***) lucie valdhansova kuratiert die herbstreihe für die brünner gruppe 4am und anna soucek für das f.e.a / lucie valdhansova kurátoruje podzimní řadu za 4am a anna soucek za f.e.a
****) einer der besten jungen architekten in prag / jeden z nejlepších mladých architektů v praze
*****) der humorvollste architekturfotograf in wien / nejhumornějí fotograf architektury ve vidni
******) gilt als die beste unter den tschechischen architekturfotografinnen und -fotografen / platí za nejlepší mezi českými fotografy a fotografkami
*******) ist die herausgegeberin der besten österreichischen architekturzeitschrift / vydává nejlepší rakouský časopis o architektuře
********) künstler-fotograf. derzeitiger schwerpunkt architektur-nostalgie. da er gerade seine ausstellung im leopoldmuseum aufbaut, wird gyula nur wenig zeit haben. f.e.a stellt seine arbeiten in einer der folgenden ausstellungen vor. / fotograf-umělec. nynější těžistě jeho prací je v nostalgii po architektuře. protože právě pracuje na dokončení své výstavy v leopoldově museu, nebude mít moc času.
*********) bildender künstler. schwerpunkt modellierte architektur. f.e.a stellt seine arbeiten in einer der folgenden ausstellungen vor. / výtvarný umělec se zaměřením na modelovanou architekturu. f.e.a. jeho dílo představí v jedné z přištích výstav.
**********) es handelt sich um einen besonders gelungenen digitalen führer durch die wiener moderne architektur. / jedná se o mimořádně zdařilého digitálního průvodce po moderní architektuře (www.bam.brno.cz).
***********) zählt zu den besten konzertsaxofonisten auf der welt. / patří k nejlepším koncertním saxofonistům na světě.


achtens: / za osmé:

grundsätzliche bemerkung: änderungen unvermeidbar! / změny jsou nevyhnutelné!
0 komentářů
přidat komentář

Související články