Podobu nového divadla v Lublani můžete ovlivnit i vy

Vložil
Tisková zpráva
26.11.2009 16:00
Praha - Hypermoderní, abstraktní i tradiční architektonické návrhy na nové divadlo ve slovinské Lublani, které vytvořili studenti škol z pěti evropských zemí, jsou od včerejšího dne přístupné na internetové stránce www.theatre-architecture.eu/student-competition. Různé přístupy využití proluky v historickém jádru hlavního města Slovinska a zároveň ztvárnění prostoru vhodného pro moderní divadelní provoz nabízí přes pět desítek návrhů studentů architektury z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Návštěvníci stránek mají nejen možnost hlasovat o nejzdařilejší návrh, ale mohou také jednotlivé návrhy komentovat a hodnotit. Vedle veřejné části soutěže formou hlasování na internetu proběhne i hodnocení experty - architekty, pedagogy a historiky umění. Veřejné hlasování bude na webových stránkách uzavřeno 10. ledna 2010.

Výstava s názvem Divadelní architektura: vize a možnosti je na 52 výstavních panelech prezentována od dnešního dne veřejnosti i na lublaňském Magistrátu. Oproti internetové verzi je doplněna o modely studentských projektů a obsáhlý katalog, který kromě projektů přináší úvodní texty přizvaných odborníků a pedagogů architektonických škol. Výstava, kterou je v Lublani možné navštívit až do 6. prosince, je vyústěním stejnojmenného mezinárodního workshopu, který probíhal v letním semestru 2009, v rámci rozsáhlého několikaletého projektu TACE - Theatre Architecture in Central Europe (Divadelní architektura ve střední Evropě).

Zástupcům nejmladší generace architektů  byli při plnění jejich nelehkého úkolu oporou pedagogové zúčastněných fakult architektury: Péter Klobusovszki (BME, Budapešť), brněnský architekt Jakub Kynčl s kolegy, Vítězslavem Novým a Janem Sochorem (VUT, Brno), Ksenia Piątkowska (Politechnika Gdańska, Gdańsk), Jacek Rybarkiewicz (Politechnika Śląska, Gliwice), profesor Jiří Suchomel (TU, Liberec), Marek Teska (ČVUT, Praha), Imro Vaško (VŠVU, Bratislava), Marusa Zorec (Univerza v Ljubljani, Lublaň). Českou republiku reprezentují návrhy dvaceti studentů.

Počáteční workshop koncepčně připravil přední slovinský architekt a pedagog na lublaňské fakultě architektury Vojteh Ravnikar. Ve spolupráci s vedením města a Slovinským divadelním muzeem v Lublani byla pro nové divadlo vybrána parcela v samém centru metropole, která je už několik desetiletí předmětem úvah architektů a urbanistů. Jedná se o nezastavěný vnitroblok poblíž náměstí Kongresni trg, které na začátku čtyřicátých let 20. století upravil slavný slovinský architekt Jože Plečnik. Plečnik v Lublani zanechal svou výraznou stopu i na jiných místech. Vedle řady budov, které zde postavil, je rovněž autorem úprav mnoha veřejných prostorů a podílel se také na vytváření moderního urbanismu města. I s jeho odkazem se studenti při navrhování nového divadla museli vypořádat. Vybraná parcela totiž leží na konci Plečnikem vymezené městské osy ulic Emonska a Vegova.

Zahájení výstavy v Lublani je součástí mezinárodního sympozia Umění v experimentálním prostoru, které probíhá v Lublani 26. a 27. listopadu rovněž v rámci projektu TACE.

Víceletý mezinárodní projekt TACE (Theatre Architecture in Central Europe / Divadelní architektura ve střední Evropě) je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Projekt, který je podpořen grantem z programu Evropské unie Culture 2000, inicioval Institut umění - Divadelní ústav. Cílem projektu je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury, jejíž historii i současnost přiblíží několik událostí. Součástí projektu je i velká putovní výstava Středoevropská divadelní architektura - historie a současnost, jež bude poprvé představena na začátku roku 2010 v Praze v Národní technické knihovně. O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.
0 komentářů
přidat komentář