Pět chapadel nad Sydney

Vložil
Jiří Vojtěšek
21.04.2009 00:30
Chris Bosse, Tobias Wallisser a Alexander Rieck z uskupení LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) vytvořili pro hlavní atrium budovy celní správy v australském Sydney prostorovou instalaci s názvem Green Void. Objekt navržený speciálně pro tento bezmála dvacet metrů vysoký prostor jej vyplňuje ve všech jeho pěti podlažích a vytváří silný vizuální kontrast s nově zrekonstruovaným objektem kancelářské budovy.

Green Void je inspirován vztahem člověka a přírody, je odvozený od jejích základních principů a převeden do soudobého tvarosloví za použití moderních technologií plně digitálního navrhování a výroby. Pouhých 300 metrů čtverečních materiálu o celkové váze ne více jak 40 kilogramů definuje vnitřní prostor 3000 kubických metrů.

Pět „chapadel“ se natahuje skrce prostor a propojuje jednotlivá patra atria přímo nad modelem centra města.

Chris Bosse vysvětluje: "Tvar instalace není explicitně navržen, jde spíše o výsledek nejefektivnějšího propojení různých bodů v třídimenzionálním prostoru. Jde o digitální přepis principu, který je běžně k vidění v přírodě například ve větvení stromů, nebo strukturách korálů. My jsme pouze určili body spojení v rámci prostoru a zbytek je výsledkem matematického procesu definujícího minimální plochu materiálu. Výsledné formy bylo dosaženo za použití flexibilního materiálu sledujícího svou strukturou síly napětí a gravitace, podobně jako pavoučí síť. Zajímáme se o geometrie přírody, které v sobě dokáží skloubit efektivnost (hospodárnsot) a krásu.“

"Byli jsme zvědaví kam až lze dovést myšlenku ohraničení maximálního prostoru minimálním množstvím materiálu. Výsledkem je obalení 3000 metrů krychlových minimální plochou 300 čtverečních metrů materiálu o váze 40kg."

Projekt se vzdává myšlenky aplikace struktury v tradičním smyslu. Prostor je vyplněn třídimensionální sklupturou volně se rozpínající mezi stěnou, stropem a podlahou. Navrhování a výrobní postup probíhal prostřednictvím digitálního modelu, který byl na začátku definován pouze obecně, jeho výsledná forma byla pak definována prostřednictvím řady simulací a výpočtů napodobujících principy evolučních systémů v přírodě. Výsledný virtuální model byl dále využit i ve výrobní fázi projektu, kde jej do reálné podoby převedl speciální software pro práci s textiliemi a membránovými konstrukcemi. Výsledkem celého procesu je výrobek – designový produkt, názorně demonstrující přednosti plně digitálního procesu navrhování a výroby.

Tento proces optimalizace minimální plochy návrhu a celkového procesu výroby za pomoci CNC technologie odhaluje nový rozměr  udržitelného designu v praxi. Naplnění této myšlenky dosáhl Green Void především v optimalizaci množství materiálu, minimalizaci jeho hmotnosti, efektivity výroby a instalace v extrémně krátkém čase. Dalším kladem je možnost snadného přemístění instalace na jakékoli místo na světě, kde je možné jej znovu rychle sestavit.


autor: Laboratory for Visionary Architecture / LAVA: Chris Bosse, Tobias Wallisser, Alexander Rieck
materiál: zušlechtěný high-tech nylon
rozměry: 21 x 8 x 12 m
plocha struktury: 300 m²
objem struktury: 3000 m³
váha: 40 kg
doba výroby a instalace: 5 týdnů
0 komentářů
přidat komentář