OMA zvítězila v soutěži na novou knihovnu ve francouzském Caen

Zdroj
Office for Metropolitan Architecture
Vložil
Tisková zpráva
12.09.2010 17:10
Rem Koolhaas
Office for Metropolitan Architecture OMA

Office for Metropolitan Architekture oznámila v pátek na svých internetových stránkách, že zvítězila v soutěži na novou regionální knihovnu do normandského Caen. Pozemek pro budoucí knihovnu se nachází na cípu poloostrova v Caen. Návrh tvoří čtyři křídla směřující k významným místním bodům: chrámům Abbaye-aux-Dames na severu a Abbaye-aux-Homes na východě, hlavnímu železničnímu nádraží na jihu a místu navrhovaného dalšího rozvoje města na západě.
Knihovna se skládá ze dvou křižujících se čítáren, které co nejvíce podněcují vzájemnou interakci mezi plánovanými disciplínami: přírodní vědy, technické vědy, literatura a umění.
Clément Blanchet, vedoucí projektu z OMA, dodává: „Místo toho, abychom měli čtyři odlišné části propojené mosty, tak řadíme prostory podél dvou křižujících se os a vytváříme tím místo soutoku vědomostí i lidí.“
Protínající se čítárny zároveň vytváří interakci se svým okolím, otevírají se do parku, k pěším stezkám a prostranství na nábřeží. Velká okna zabírají celou výšku čítárny a poskytují dostatek přirozeného světla. Budova je “observatoř vědomostí“ s širokými výhledy na Cean ale i vnitřní transparentností. Návrh povzbuzuje úvahy o městské nebo kulturní krajině, i když zároveň plní tradiční úlohu knihovny: čítárny, studovny a vzájemné setkávání uživatelů.
Návrh reaguje na místní klimatické podmínky a zajišťuje energetickou efektivitu. Mělké půdorysy zvětšují množství přirozeného světla uvnitř stavby a vytváří ideální prostředí ke čtení, které je u knihoven rozhodující.

Více informací>

0 komentářů
přidat komentář

Související články