Nová synagoga v Mohuči od Manuela Herze

Vložil
Petr Šmídek
19.09.2010 09:30
Manuel Herz

foto: Iwan Baan
Dva roky od položení základního kamene byla v Mohuči na počátku září dokončena synagoga a komunitní centrum podle návrhu Manuela Herze. Projekt nazvaný “Světlo diaspory“ je vzpomínkou na rabína Geršom Bar Jehuda (960-1040), během jehož působení se z Mohuče stalo evropské centrum židovské vzdělanosti. Jeho moudrost byla tak veliká, že se mu přezdívalo “Světlo diaspory“. Nové komunitní centrum v Mohuči se snaží navazovat právě na tuto thistorii. Areál pro 400 návštěvníků židovské obce se nachází na stejném pozemku o rozloze 2500 m², kde od roku 1853 stála až do listopadového pogromu v roce 1938 stará synagoga. Na stavbu nové synagogy přispělo částkou deset milionů Euro také město Mohuč a spolková země Porýní-Falcko.
Zalamováním hmoty stavby a její orientací k východu vzniklo před synagogou veřejné prostranství, kde se nachází hlavní vstup, a více uzavřený vnitřní dvůr, kde si mohou v klidu hrát děti a židovská obec pořádat oslavy. Neobvyklá silueta stavby vychází z hebrejského slova 'kadiša' (požehnání, povýšení). Samotná synagoga pak má tvar 'šofaru' (beraní roh), což připomíná Abrahamovo obětování beránka místo syna Izáka, ale také k výzvě a upomínce obce na významné svátky.
Glazovaná keramická fasáda má odkazovat na další rovinu písma a je formována stejně jako při průběhu tesání do kamene. Rýhovaný vzor obíhá soustředně kolem oken. Tím fasáda získává na trojrozměrnosti jako i (díky perspektivnímu uspořádaní keramických prvků) hra tělesnosti a prostorovosti.
Vroubkování a tvar budovy ne náhodou připomíná Židovské muzeum v Berlíně, poněvadž kolínský architekt Manuel Herz pracoval dva roky v ateliéru Daniela Libeskinda.
Slavnostní otevření nové synagogy je v Mohuči vnímáno jako výjimečná událost posilující místní židovskou obec, která před sto lety čítala na tři tisíce členů, avšak na konci druhé světové války jich zde žilo pouhých šedesát. V současnosti má židovská obec v Mohuči tisíc členů, kteří znovu rozsvěcují 'Světlo diaspory'.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články